Management Informatie Portaal | Onderwijs

Sturen op resultaat met het Management Informatie Portaal.

Case

Het Friesland College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Er is een grote verscheidenheid aan opleidingen, beroepsmogelijkheden, faciliteiten en activiteiten. Het uitwisselen van kennis met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen, zowel regionaal, nationaal als internationaal, staat bij het Friesland College hoog in het vaandel. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit zelfstandige onderwijsunits in onder meer Leeuwarden, Heerenveen en Drachten.

Het Friesland College was op zoek naar een geschikte BI-oplossing voor hun management rapportages. Voorheen gebeurde dit nog in verschillende systemen en de informatie was vaak niet helemaal geactualiseerd. Eén van de belangrijkste factoren in een goed werkende BI rapportage omgeving, en daarmee tegelijkertijd een tijdrovend traject, is grip krijgen op (definities van) rendement, trends en normen. En vervolgens om dit in een transparante presentatievorm toonbaar te maken. Tegen deze ontwikkelingen liep het Friesland College ook aan en daarnaast worden alle onderwijsinstellingen vanuit de overheid min of meer verplicht om betrouwbare management informatie af te geven.

Macaw ontwerpt een Management Informatie Portaal voor Friesland College

Concept & Oplossing

Het Friesland College had via het Koning Willem 1 College vernomen dat zij met een goed werkend Management Informatie Portaal werkte en dat deze oplossing nu als een standaard template wordt aangeboden door Macaw. Nadat zij een demo hadden gezien bij het Koning Willem 1 College is er contact gezocht met Macaw. Eén van de grote pluspunten van het Management Informatie Portaal van Macaw is dat de KPI’s al zijn gedefinieerd en voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie daaraan stelt. Dit is ook gepresenteerd aan het College van Bestuur van het Friesland College en daarmee is de keuze snel gevallen op het Management Informatie Portaal.

In samenwerking met het Friesland College heeft Macaw het Management Informatie Portaal geïmplementeerd. Begonnen is met de ontsluiting van de bronsystemen. Hierbij is gebruik gemaakt van de standaard koppelingen van Macaw waardoor het datawarehouse in korte tijd gevuld was met de juiste informatie.

Resultaat

Met het Management Informatie Portaal kan het Friesland College intern nu beter aansturen op rendement, de deelnemers en medewerkers. Daarnaast kunnen ze zich richting de onderwijsinspectie verantwoorden met actuele voortgangsresultaten.

“Met de implementatie van het Management Informatie Portaal konden we snel aan de slag. Binnen enkele weken hadden we een goed werkende BI-omgeving en hebben we nu zeer actueel inzicht in de voortgang van ons college waar we direct op kunnen sturen.” Rudolf Winius, Hoofd Communicatie Het Friesland College.

Meer cases