Application Services

Applicatiebeheer

Bij de afronding van een nieuwbouwproject wordt een maatwerkapplicatie of website uitgerold naar de productieomgeving. Daarmee is het werk echter nog niet gedaan: om te kunnen blijven voldoen aan de laatste eisen van techniek en te kunnen blijven aansluiten op uw bedrijfsprocessen, moet uw maatwerkapplicatie worden onderhouden. Ons team van IT-professionals staat klaar om het beheer van jouw - met behulp van Microsoft technologie gebouwde - applicatie uit handen te nemen. De kennis en het vakmanschap van onze specialisten staat volledig in dienst van het beantwoorden van jouw vragen en het verhelpen van onverhoopte verstoringen. Desgewenst 24/7.

Maatwerkapplicatie

Flexibiliteit en stabiliteit staan vaak op gespannen voet. Elke verandering impliceert risico, risico op downtime, risico op calamiteiten. Waar de dynamiek van een snel veranderende markt vraagt om het frequent uitrollen van nieuwe versies van je maatwerkapplicatie, is de stabiliteit van het platform juist gebaat bij het bewaren van de status quo.
Onze tools en processen zijn erop gericht uw maatwerkapplicatie zo flexibel mogelijk te beheren en tegelijkertijd de stabiliteit maximaal te waarborgen. Naast goed ingerichte release-, change- en incidentmanagementprocessen, maakt ons team gebruik van tools voor automatische deployments en monitoring. Hiermee wordt de downtime van uw maatwerkapplicatie geminimaliseerd of zelfs geëlimineerd en worden potentiele problemen proactief opgespoord en voorkomen.

Servicedesk & servicemanagement

Wanneer het beheer van een maatwerkapplicatie bij derden wordt belegd, is goede communicatie en samenwerking tussen de betrokken partijen van cruciaal belang. Namens Macaw zijn de servicemanager en de servicedesk nauw bij de communicatie betrokken. De servicemanager is verantwoordelijk voor het afstemmen van dienstverlening op jouw behoeften, doelstellingen en uitdagingen en onderhoudt de contacten op managementniveau. De servicedesk is het loket waar de key-users incidenten, vragen of wijzigingsverzoeken kunnen aanmelden.

Onze Application Services:
Eric Kwerreveld
Solution Center Manager

Meer weten?