Application Lifecycle Management

ALM

Onder Application Lifecycle Management (ALM) verstaan we de systematische aanpak van het beheer van de volledige levenscyclus van een applicatie. ALM gaat over ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie, support en beheer. ALM gaat over mensen, tools en processen.

Organisaties die de bouw en/of het beheer van applicaties zelf ter hand nemen, zullen moeten nadenken over de wijze waarop de ontwikkel- en beheerprocessen worden ingericht, welke tools daarbij worden gebruikt en hoe de talenten van medewerkers zo goed mogelijk worden ingezet.

Onze ALM-consultants helpen u graag bij het inrichten van uw ontwikkel- en beheerprocessen, het automatiseren van uw release pipeline of de transformatie naar een DevOps-organisatie.

Onze ALM-consultants:

  • Zijn specialisten op het gebied van agile softwareontwikkeling, continuous delivery en DevOps;
  • Hebben oog voor mens, tool en proces;
  • Beschikken over diepgaande kennis van het Microsoft platform;
  • Kunnen lezen en schrijven met Visual Studio Team Services en Team Foudation Server;
  • Helpen u uw organisatie naar een hoger plan te tillen.

Lees ook wat wij doen op gebied van Application Services en Application Performance Management.

Eric Kwerreveld
Solution Center Manager

Meer weten?