Een succesvolle transitie naar de cloud

Hoewel veel organisaties de voordelen van de cloud inzien en de overstap proberen te maken, blijkt dit in de praktijk vaak een grotere uitdaging dan verwacht. Het goed in kaart brengen van alle behoeften rond IT- en businessprocessen is een complexe taak.

In dit whitepaper vind je:

  • De verschillende fases van de transitie naar de cloud
  • Het cloudtransitie Assessment, wat je inzicht geeft in relaties en afhankelijkheden tussen applicaties, gegevens, databases en de onderliggende infrastructuur die de bedrijfsvoering ondersteunt
  • De essentiële onderdelen voor een succesvolle cloudtransitie

Macaw begeleidt je bij de juiste route naar de cloud, afgestemd op jouw organisatie. We zetten onze kracht niet alleen op strategisch vlak in, maar ook als het om de operationele uitvoering gaat. Zo zorgen we ervoor dat de reis veilig en efficiënt verloopt.

Ben je benieuwd of jouw organisatie klaar is voor de transitie naar de cloud? Ontdek het door de Cloud Readiness Checklist in te vullen.

Begin met de transitie!