Data Analytics Oasen

Uitgebreidere rapportages

Beter en vooral sneller rapporteren tegen lagere kosten. Dat was de wens van drinkwaterbedrijf Oasen. Oasen levert zo’n 45 miljard liter drinkwater aan 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in 24 gemeenten in het oosten van Zuid-Holland. Het opleveren van nieuwe rapportages duurde lang en kostte veel capaciteit en dus geld van de IT-afdeling. Maar de vraag naar meer en uitgebreidere rapportages werd steeds groter. Oasen besloot een partner te selecteren om te helpen. Na uitgebreid marktonderzoek werden vier partijen uitgenodigd om te onderzoeken of en hoe zij hen hierbij konden assisteren.

"We beschikken veel sneller over realtime informatie met een hoge mate van flexibiliteit en ook nog eens tegen lagere kosten. Pure winst!"
NINO MARINO |Hoofd Informatisering


Data Analytics

Oasen kwam uit bij Macaw door hun bewezen trackrecord op het gebied van Data & Analytics. Macaw viel, naast de scherpe prijs, vooral op door het voorstel om een vernieuwende Microsoft-technologie in te zetten. Oasen werkte al veelvuldig met Microsoft-technologie en uit hun eigen marktonderzoek bleek dat het Microsoft Data Lake, onderdeel van de Cortana Intelligence Suite een van de meest volwassene én flexibele is. Macaw legde echter niet alleen de nadruk op technologie. De succesfactor zat vooral in het betrekken van de organisatie bij dit project.
Macaw zette het inmiddels in de praktijk beproefde Data Platform in. Dit is opgebouwd uit onder andere Microsoft SQL Server, SharePoint, Excel en Power BI. Macaw gebruikte het Data Lake principe om te zorgen voor flexibele, snelle en betrouwbare rapportages. In de tweede fase helpt Macaw met het toevoegen van steeds meer databronnen aan het platform.

Data Platform

Oasen beschikte binnen de gestelde tijd en budget over een compleet ingericht Data Platform. De doorlooptijd voor het maken van rapportages is met 75% gedaald. Het platform zorgt er voor dat gebruikers hun informatiebehoefte gemakkelijk zelf vervullen. Zonder tussenkomst van de IT-afdeling. Het is eenvoudig om zelf dashboards naar wens in te stellen. Selfservice Business Intelligence dus. De benodigde informatie is op ieder moment realtime beschikbaar. De adoptie in de organisatie is hoog. Uitgangspunt van Macaw was dat Oasen de inzet van het Data Platform zonder hulp van Macaw kan voortzetten en dus niet afhankelijk is van een derde partij voor het maken van snelle, flexibele en betrouwbare rapportages.

William Vroegindewey
Segmentmanager

What's your challenge?