Data Delivery Platform Unive

Nieuwe analyseomgeving

Univé staat elke dag klaar voor ruim 1,5 miljoen klanten. Samen hebben zij meer dan 4 miljoen verzekeringen. De verzekeraar maakte in 2016 met ruim 2.650 medewerkers een netto winst van 7 miljoen euro. Om zo succesvol te blijven is relevante data- en informatievoorziening binnen Univé cruciaal. Welke producten en diensten zijn het sterkst gegroeid? Welke klanten hebben eventueel behoefte aan aanvullende producten of diensten? Binnen Univé werden verschillende platforms en systemen gebruikt om deze data te verzamelen en te analyseren. Dit was een arbeidsintensief, foutgevoelig en vooral kostbaar proces.

Om de kosten en het aantal databronnen te verlagen en de commerciële bijdrage van de afdeling Marketing Intelligence te verhogen, zocht Univé een IT-partner die hen kon helpen met het ontwikkelen van een nieuwe analyseomgeving. De professionaliteit en grootte van de partner speelde een doorslaggevende rol bij hun keuze. Univé wilde niet alleen eenvoudig kunnen opschalen als daar behoefte aan zou ontstaan, maar ook een partner die de uiteindelijke IT-oplossing zou kunnen beheren. Univé koos voor Macaw.

"We wilden niet alleen eenvoudig kunnen opschalen als daar behoefte aan zou ontstaan, maar ook een partner die de uiteindelijke IT-oplossing zou beheren."

BERT VEURINK | Afdelingsmanager Businessteam Bedrijf ondersteuning

Unive en Macaw Case

Data delivery platform van Microsoft

De visie van Macaw sloot goed aan bij de ideeën en bestaande roadmap van Univé. Macaw stelde voor om het data delivery platform van Microsoft met onder andere Power BI in te zetten en zo de doorlooptijd van dataverzameling en -analyse drastisch te verkorten. Univé zette ook in op de zelfstandigheid van medewerkers door hen niet meer afhankelijk te laten zijn van de IT-afdeling voor het opzetten van rapportages en voorspellingen. Selfservice business intelligence dus.

Naast de afdeling Marketing Intelligence gaan ook de actuariële en financiële functies gebruik maken van deze nieuwe oplossing. Het doel is om uiteindelijke een centrale BI-oplossing te creëren voor zo’n 200 tot 300 gebruikers binnen alle regionale Univé-bedrijven. De medewerkers beschikken dan over gelijke datamodellen en tools en zijn op deze manier in staat om eenvoudiger informatie te delen en een hebben daarmee een eenduidig beeld van de waarheid. Uiteindelijk zullen de beschikbare data worden gebruikt voor predictive analytics.

Digitale transformatie

Macaw heeft Univé als partner begeleid in deze digitale transformatie. Het nieuwe data delivery platform vervangt de oude omgeving bestaande uit onder andere twee datawarehouses.

Maar de echte winst zit in de extra mogelijkheden die Univé op termijn met deze oplossing krijgt. Univé kan sneller reageren op het gedrag van klanten en campagnes sneller en beter inrichten en uitvoeren. Er komt meer inzicht. De data zijn actueler en eenvoudiger te verzamelen en analyseren. En tenslotte zijn medewerkers effectiever en Univé kan beter sturen op de voor hen relevante KPI’s.

William Vroegindewey
Segmentmanager

What's your challenge?