Blockchain voor bedrijven: Microsoft en Macaw

Jack Klaassen, Technology Strategist bij Macaw

In de blogpost Blockchain voor bedrijven: basis voor digitale transformatie beschrijf ik de nieuwste ontwikkelingen rond het zakelijk gebruik van blockchain. Want medio 2018 – tien jaar nadat het eerste blockchainexperiment startte – staat blockchain volop in de schijnwerpers om zijn beloftes in te lossen voor wat betreft zakelijke toepassingen.

Microsoft is één van de IT-bedrijven die vooroploopt en een cruciale rol op dit gebied speelt. Het bedrijf uit Redmond, Washington, is al een aantal jaren bezig om blockchain voor bedrijven mogelijk te maken. Macaw is vanuit zijn historisch hechte banden met Microsoft van meet af aan betrokken geweest, bij de nieuwste ontwikkelingen en is daarmee in de positie om hierbij actief te participeren en mee te denken. Microsoft levert binnen Azure een ‘Blockchain as a Service’-oplossing. Deze kent een infrastructuur- en een applicatielaag, die extreem snel zijn op te zetten, waarna je PoC’s kunt uitvoeren om van daaruit blockchainapplicaties te ontwikkelen. De dienst maakt gebruik van de gangbare blockchaintechnologieën, zoals Ethereum, Hyperledger en Corda. Het is modulair opgezet, zodat je als gebruiker gemakkelijk kunt switchen. Dat is essentieel omdat iedere blockchaintechnologie specifieke kenmerken en toepassingsgebieden heeft, maar ook omdat het hier gaat om een markt die nog sterk in ontwikkeling is.
Partijen komen en gaan en waar het precies heengaat is nog niet 100 procent duidelijk. Door deze opzet van Microsoft blijf je als organisatie flexibel en voorkom je een potentiële lock-in voor wat betreft een specifieke blockchaintechnologie.

Offline gebruik

De dienst voorziet in 2018 ook in zogenaamd offline gebruik van blockchains zoals Ethereum, zodat je niet afhankelijk bent van de performance van een extern netwerk en je bedrijfstoepassing maximaal kan presteren. Als zakelijke gebruiker heb je bijvoorbeeld dan geen hinder van de actuele prestatiebeperkingen van blockchain en is autorisatie eenvoudiger in te regelen.  Dit geheel is het afgelopen jaar bekend geworden als het CoCo Framework. Boven op dit framework wordt het mogelijk een blockchainapplicatie te ‘genereren’. Hiermee is op basis van een te definiëren klantproces een Smart Contract op te zetten. Dit vormt dan de basis voor uitbouw met bijvoorbeeld Mobile Apps (Xamarin, PowerApps), koppelingen met IoT-devices (IoT Hub) en bedrijfsapplicaties, zodat je al snel bijvoorbeeld een werkende PoC kan creëren. Deze werkt niet als een mock-up, maar daadwerkelijk op een blockchain zoals Ethereum.  Vanuit deze PoC kun je dan vervolgens door ontwikkelen naar een productie-omgeving.

Zien is geloven

Blockchain is wat ons betreft een prima middel om werk te maken van digitale transformatie. Punt is dat de technologie nog sterk in ontwikkeling is en daardoor soms minder grijpbaar. Dat leidt gemakkelijk tot abstracte discussies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchain. Om te voorkomen dat deze gesprekken onvoldoende tot resultaat leiden, hebben we Macaw Fasttrack for Blockchain opgezet. Daarbij combineren we gesprekken over de mogelijkheden van enterprise blockchain met het bieden van werkende en tastbare producten. In 3 weken wordt dan een volledige PoC uitgewerkt. Die aanpak blijkt in de praktijk erg goed aan te slaan.

Wil je meer weten over de trends en ontwikkelingen in de wereld van Blockchain? Kijk het webinar "The Blockchain Economy in 30 minuten".

Onepager
Blockchain app

Een werkende blockchain-applicatie in 3 weken

Harry Boers
Strateeg

What's your digital challenge?