Agile companies zijn de leiders in digital business

Agility als onderdeel van digitale transformatie

Digitale Transformatie vergt veel van een organisatie en leidt tot wijzigingen in de complete driehoek van mensen, systemen en processen. De medewerkers gaan meer klantgericht werken en de systemen worden geïntegreerd om klanten optimaal te kunnen bedienen. Daarbij worden processen gestroomlijnd om de gewenste kwaliteit en service ook daadwerkelijk te kunnen bieden. Deze gehele transformatie is complex en niet zomaar te vatten in een of meer vastomlijnde projecten. Agile werken helpt hier zeker bij, maar dan moet het wel breed gedragen worden.

Misschien werkt jouw organisatie al agile, maar dan daag ik je uit tot een eerlijke zelfreflectie. Is jouw manier van agile werken echt die nieuwe manier van denken of toch dubbel niet meer dan een moderne inrichting van de traditionele projecten organisatie? Veelal is het toch het laatste.

Ik noem een bedrijf pas een agile company als het agile werken écht door het gehele bedrijf heen is omarmd. Er is een andere manier van denken en doen nodig vanaf de werkvloer tot en met management en directie niveau. Een agile mindset bij business owners, de projectorganisatie en zeker ook bij inkoop.

Ik heb vier tips op een rijtje gezet die richting geven aan de transformatie naar een agile company als onderdeel van digitale transformatie.

Selecteer een partner in plaats van een leverancier

Een leverancier levert wat de klant zegt nodig te hebben, maar dat is niet altijd het juiste. Bij een digitale transformatie heb je een partner nodig die kritisch en integer is en je helpt te bepalen wat je daadwerkelijk nodig hebt. Een partner die mede verantwoordelijkheid neemt voor de business op de langere termijn. Een partner die ook een hoeder is van je portemonnee.

Ik adviseer een partnerselectie op basis van een betaald strategietraject. Betaald, omdat betaald advies nu eenmaal meer waarde heeft dan gratis advies. Een strategie traject, omdat dit het juiste inhoudelijke startpunt is voor een goed partnership. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst start wanneer de visie en ambitie door beiden wordt onderschreven. Het geeft beide partijen de mogelijkheid om hun visie op tafel te leggen, elkaar hierin uit te dagen en de samenwerking te ondervinden.

Koop capaciteit en geen project

De afspraken over de bekende drie-eenheid scope, kosten en tijd zijn vaak dusdanig strak dat er geen ruimte is om aan te sluiten bij een brede roadmap of een toekomstvisie. Best Value Procurement is daarbij al veel beter dan een traditionele tender, maar resulteert nog steeds vaak in een overeenkomst waarbij de complete drie-eenheid behoorlijk is vastgelegd.

Ik adviseer een combinatie in te kopen van committed partnership en een langere termijn capaciteit van een ingewerkt team. Probeer te starten met minimaal een half jaar, omdat het team op stoom moet kunnen komen. Meet wel continu de velocity van het team om het volume van het opgeleverde werk te beoordelen. Maar de velocity kan in absolute zin geen onderdeel uitmaken van een overeenkomst omdat daarmee de pokerpunten in het agile proces gevoelig maakt voor inflatie.

Stuur op waarde in plaats van kosten

Teams met een eigen verantwoordelijkheid moeten weten waarop ze worden afgerekend. Kosten en doorlooptijd zijn daarvoor helemaal niet geschikt. Het verschil tussen goedkoop/duur en weinig geld/veel geld zit immers niet in de hoeveelheid euro’s maar in de opgeleverde toegevoegde waarde.

Zorg dat het gehele team denkt in op te leveren toegevoegde waarde. De creativiteit en bevlogenheid van het team komt met name naar boven tijdens het bepalen van de uitbreidingen die ons dichter bij het doel gaan brengen. Maar wat gaat zo’n idee nu echt opleveren? Die echte waarde verhoging wordt snel zichtbaar door veelvuldig op te leveren en permanent het resultaat te meten. Het team moet primair accountable zijn voor de realisatie van de doelstellingen en slechts secundair op benodigde inspanningen.

Delegeer als leiderschapsstijl

Delegeren is altijd lastig en vereist de moed om zaken los te laten. Bij agile werken is het essentieel dat op lagere niveau’s binnen de organisatie autonoom kan worden gewerkt en er niet permanent inhoudelijk wordt meegekeken door allerlei managers en stakeholders. De product owner heeft hierin een zware rol. Toch moet ook worden voorkomen dat er één mans acties worden opgepakt of heilloze wegen worden bewandeld.

Vooruitlopend op de refinement sessies door de teams, is mijn advies continue alle nieuwe ideeën prioriteren en voor de top 10 een feasability study te doen. Leg bij alle innovaties een relatie met de afgesproken doelstellingen en bespreek van elk punt de inzichten met de stakeholders. Hierbij mag 25% van de ideeën sneuvelen. Door op deze manier te werken krijgt het team meer vertrouwen en kan het autonomer gaan werken. Maar bij delegeren hoort wel interesse, dus vier het feest mee bij elke (kleine) stap!

Agile werken is bij ons een essentieel onderdeel van Digitale Transformatie. We helpen organisaties te transformeren naar een agile company. We organiseren Agile Awareness workshops, maar we dagen ook uit, schrijven plannen, introduceren innovatieve technologie en realiseren uitdagende digitale ambities.

Peter Roling
Strategy Consultant

Meer weten over agile werken?