Uit de bètafase: Blockchain voor bedrijven

In het blog Blockchain Voor Bedrijven heb ik in grote lijnen uiteen gezet hoe je op basis van Microsoft Azure-technologie, relatief eenvoudig een blockchain-applicatie op kunt zetten. In een aantal gesprekken die ik onlangs met klanten gehad heb, is mij regelmatig gevraagd hoe we dat doen. "De toepassing van de technologie is buitengewoon complex. Hoe gaat ons dat lukken?" Inmiddels kan ik zeggen: daar is een oplossing voor!

Meer dan een mock-up

In de gesprekken over het onderzoeken van de mogelijkheden voor de toepassing van blockchain, kwam een aantal drempels aan de orde. Een voorbeeld daarvan is de verwachte technologische uitdagingen, als de blockchain-applicatie niet op zichzelf staat, maar samenwerkt of geïntegreerd moet zijn met bedrijfsapplicaties, zoals voorraad- en inkoopsystemen. Men verwacht een breed scala aan technologische kennis nodig te hebben, niet alleen over blockchaintechnologie zelf, maar ook kennis van Smart Contracts en koppelvlakken met andere systemen. Ook een compleet op zichzelf staande blockchain-applicatie, die méér is dan alleen een mock-up, wordt als 'lastig te realiseren' beschouwd.

Blockchain toepassing: Proof of Concept

Wat sowieso centraal staat, is dat de mogelijkheden van blockchain voor bedrijfsmatige toepassingen nog verder onderzocht moeten worden. De toepassingen om de business slimmer en sneller te maken of om geheel nieuwe businessmodellen te creëren, zijn nog lang niet allemaal bekend. Het vergt hoe dan ook denkwerk en ik vind het niet meer dan logisch dat er discussies over de haalbaarheid ontstaan. We kunnen echter eindeloos nadenken en discussiëren, maar we kunnen ook een Proof of Concept (PoC) maken. Dat is een mooi middel dat niet alleen tijd en geld bespaart, maar ook veel beter inzicht in de mogelijkheden geeft. Zeker als de PoC die je creëert geen one-off is, maar direct gebruikt kan worden voor doorontwikkeling, voeg je veel snelheid aan het creatief proces van het bedenken van nieuwe businessmogelijkheden toe.

Azure Blockchain Workbench: een heel mooi stuk gereedschap

Het feit blijft echter dat je hiervoor de juiste gereedschappen en goede vakmensen nodig hebt. Maar hoe kom je daaraan als de technologie nog geen gemeengoed is? Ik kan me enige scepsis van organisaties op dit vlak wel voorstellen, ondanks het enthousiasme van ondergetekende over de mogelijkheden. Bij Macaw hebben we het afgelopen jaar echter meerdere echt werkende PoC's gebouwd. Tot voor kort mochten we daar niet over in detail treden, maar sinds 7 mei is dat een stuk makkelijker geworden. We hadden namelijk een heel mooi stuk gereedschap tot onze beschikking, dat nu uit de bètafase is en gebruikt kan worden: Azure Blockchain Workbench!

Nauwe samenwerking met Microsoft

Als Macaw zijn we buitengewoon trots dat we een intensieve bijdrage aan de 1e  release van Azure Blockchain Workbench hebben mogen leveren. We zijn het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van de Azure Blockchain Workbench, als een van weinige partners wereldwijd. Dit betekent niet alleen veel sparren met Microsoft en veel testen, ook de toepassingen die wij voor onze klanten ontwikkelden, hebben bijgedragen aan het huidige hoge niveau van het product. Als je weet dat we hier al meer dan een jaar mee bezig zijn, in nauwe samenwerking met Microsoft, dan begrijp je ook dat onze mensen zich inmiddels op het hoogste niveau bevinden. Over vakmanschap gesproken.

“Partners like Macaw are critical to unlocking the business value of blockchain.”

– JT Rose, Product Marketing Manager Azure Blockchain - Microsoft


Bovendien heeft dit ons in staat gesteld een FastTrack te ontwikkelen, waarin we in slechts 3 weken een ècht werkende blockchain-applicatie kunnen leveren. Hiermee leveren we een PoC aan die zo ingericht is dat er direct op doorontwikkeld kan worden, bijvoorbeeld voor de integratie met allerhande applicaties. En: zonder dat er op voorhand nieuwe technologische skills nodig zijn voor de klant.

Wil je meer weten? Download onze onepager over Blockchain.

Onepager
Blockchain app

Een werkende blockchain-applicatie in 3 weken

Rob Eskes
Solution Sales

What's your challenge?