Digital transformation in de boardroom

William van der Pijl, CEO bij Macaw

Regelmatig ben ik met onze klanten in gesprek over hun ambities, de veranderende markt en de noodzaak om op de juiste manier op die verandering in te kunnen spelen. De vraag is niet óf er wordt getransformeerd, maar vooral hoé. Hoe krijgen we de organisatie op de juiste manier mee in het proces?

De digitale transformatie van organisaties is namelijk méér dan een digitaliseringsslag. Méér dan het digitaliseren van processen. De essentie is dat je digitaliseert omdat je je klanten daarmee optimaal bedient en om veranderende marktomstandigheden voor te blijven of in ieder geval bij te benen. Maar hoe geef je daar als organisatie in dit tijdperk op de juiste wijze invulling aan? Een interessant strategisch vraagstuk waar veel organisaties mee worstelen.

Data is key

Wat mij betreft komt het allemaal neer op data. De beschikbaarheid van data, het combineren van data en het ontwikkelen van voorspelmodellen op basis van historische data. Data vormt de kern van het businessmodel van succesvolle nieuwkomers zoals Uber, Booking.com en Airbnb. Zij doen niets anders dan hun data strategisch inzetten, ontsluiten voor medewerkers en klanten en data beschikbaar maken waar nodig. Traditionele organisaties zitten vast in hun ‘oude’ infrastructuur. De kunst is om je hieraan te ontworstelen en de juiste systemen te koppelen en ontsluiten.

Digitale impasse doorbreken

Volgens International Data Corporation (IDC) bevindt 59 procent van de bedrijven wereldwijd zich momenteel in zo’n digitale impasse. Uit berekening van marktonderzoeker Forrester blijkt dat dit bij 20 procent van de gevallen het bestaan van het bedrijf in gevaar brengt. Dat is nogal wat. Digitale transformatie is tegenwoordig dus geen overbodige luxe meer. Het onderwerp strekt echter verder dan het terrein van de CIO. Ook de CMO en zelfs de CEO moeten snel aan de slag. Een goede digitale-transformatiestrategie behelst immers de hele organisatie en moet minimaal leiden tot customer engagement en employee empowerment. Het formuleren van zo’n strategie is een onderwerp voor in de boardroom. Dat is de plaats waar het draagvlak gecreëerd dient te worden, de strategie wordt bepaald en de voortgang wordt bewaakt.

Digital Transformation is geen project

Er zijn diverse modellen en stappenplannen voor digitale transformatie ontwikkeld, daar ligt het vaak niet aan. Wel aan de tijd en energie die het een organisatie kost, het borgen van het proces en de voortgang. De situatieanalyse, de bepaling van het potentieel en het uitstippelen van de route lukt meestal nog wel; dit wordt vaak belegd bij de CIO. Daarna stokt het echter. Digital Transformation is namelijk niet alleen een IT-feestje, het betreft de gehele organisatie. Ownership is belangrijk. Om de voortgang en het proces te borgen ligt het ownership dan ook in de boardroom. Want digitale transformatie is geen project, het is een organisatiebreed proces zonder begin- en eindpunt.

Blijf je dus continu aanpassen aan veranderende omstandigheden en klantverwachtingen. Wat dat concreet inhoudt? Gebruik je data, combineer systemen, meet vooruitgang, borg ownership en ontwikkel daarnaast duidelijke dashboards met KPI’s en metrics. Zo behoud je continu inzicht in wat klanten daadwerkelijk vinden van de bestaande producten, diensten en services en kun je waar nodig bijsturen. Precies wat je nodig hebt om écht digitaal en blijvend te transformeren.
William van der Pijl
CEO

What's your digital challenge?