Het digitale platform voor het MBO

Leren, organiseren en verantwoorden

Goed onderwijs leveren is het bestaansrecht van uw MBO-instelling. Om te weten hoe succesvol u bent, wilt u op een transparante en eenduidige manier zicht hebben op de ontwikkelingen. U wilt op een eenvoudige wijze verbanden kunnen leggen tussen de verschillende cijfers én onderbouwd verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht, onderwijsinspectie en andere overheidsinstellingen. Dit alles in een toekomstvaste digitale werk- en leeromgeving waarin deelnemers, docenten en het management effectief kunnen samenwerken en meegroeien naar een toekomst waarin uw deelnemers op basis van goed vakmanschap worden opgeleid, afgeleverd en daarmee succesvol zijn in hun toekomstige werkomgeving.

In deze ambitie wordt onderwijs vanuit een adaptief leerproces aangeboden. Om uw energie volledig op dit leerproces te kunnen richten, is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op een digitale werk- en leeromgeving die kostenefficiënt wordt aangeboden en waarmee u de regie op data heeft. Zodat u volledig ontzorgd wordt en direct grip en zicht krijgt op rendement, trends en normen. Daarnaast stelt een goed ingerichte digitale werk- en leeromgeving uw deelnemers, medewerkers en management in staat beter en sneller de normale werkzaamheden te verrichten, lesmateriaal in te zien en documenten te creëren en te delen.

EEN OPLOSSING DIE LEIDT TOT SUCCES

Het is onze ambitie u deze digitale werk- en leeromgeving aan te bieden, die vandaag geïmplementeerd kan worden en meebeweegt met de toekomstige ontwikkelingen. U creëert hiermee een fundament, een duurzaam platform, waarmee uw deelnemers, docenten en management de gelegenheid hebben informatie te delen, samen te werken, toegang te hebben tot aanvullende diensten met (losse) toegevoegde applicaties (apps) en data te analyseren. Zo kunt u structureel werken aan prestatie- en daarmee rendementsverbetering van uw opleidingen en kunt u de deelnemers op basis van goed vakmanschap opleiden.

Organisaties kunnen niet zonder rapporten en rapportages. Van u wordt geacht dit zo goed mogelijk te faciliteren met de verwachting dat informatie altijd, overal en direct beschikbaar is. Echter, informatie verandert continu zodat er steeds meer en andere informatievragen ontstaan. U wilt voorkomen dat medewerkers eigen administraties gaan bijhouden en eigen waarheden creëren. Wat u eigenlijk wilt is meer gestroomlijnde processen, die u gestandaardiseerd en centraal kunt faciliteren. Zodat u aanpassingen snel, effectief en efficiënt in de werk- en leeromgeving kunt opnemen en integreren en continu kunt anticiperen op de dynamische onderwijswereld.

Het_digitale_platform_voor_het_MBO

Thema’s binnen het digitale platform voor het MBO

SLAGVAARDIG NAAR HET BESTE RESULTAAT
Het digitale platform richt zich op drie stromingen binnen het onderwijs: deelnemers, medewerkers en managers.

  • Deelnemers hebben één centrale plek waar informatie en beschikbaar lesmateriaal kan worden aangeboden, bijvoorbeeld lesgebonden communicatie (opdrachten, vakken, projecten, lesstof).

  • Medewerkers hebben een belangrijk strategisch middel voor effectief informeren, optimaal communiceren en efficiënt samenwerken. Eén plek waar voor de medewerker gepersonaliseerde digitale informatie bij elkaar staat. Bijvoorbeeld kennis zoeken en delen, samenwerken met collega’s en deelnemers.

  • Managers krijgen regie over de data waardoor er grip en zicht op ontwikkelingen ontstaat. Er is direct inzicht in de voortgang zodat intern verantwoorden en extern sturen veel makkelijker wordt.

Gebruikers van het digitale platform hebben toegang via hun computer, laptop, tablet en smartphone. Uitgangspunt voor de functionaliteiten is de gebruiker, het gaat om zijn informatiebehoefte.

Het digitale platform voor het MBO is volledig gebaseerd op Microsoft cloud-technologie (Office 365) en geïntegreerd met EduArte. En het is eenvoudig aan te sluiten op bekende bronsystemen zoals Afas en Exact.


INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in het digitale platform voor het MBO of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

De volgende organisaties profiteren al van het digitale platform:
Het digitale platform is door de jaren heen opgezet vanuit best-practices van diverse MBO-instellingen. Daarmee krijgt u een gestandaardiseerde oplossing. Deze oplossing wordt modulair aangeboden, waarbij u betaalt op basis van een vaste prijs gerelateerd aan werkelijk gebruik. De oplossing omvat een platform voor een digitale werk- en leeromgeving, al dan niet in combinatie met alle beschikbare data uit uw basissystemen. Vanuit de gangbare processen wordt op basis van de lerende rol van de leerling, de organiserende rol van de docent en verantwoordingsrol van het management informatie en functionaliteit beschikbaar gesteld.


Monique van de Grootevheen
Segmentmanager Onderwijs & Zorg