IT vs Business

Door: Nils Gooijer, 13 juli 2017

Gebrek aan samenwerking tussen IT en business kost jaarlijks miljoenen
IT en Business zijn vaak 2 tegenpolen en daar zijn aanwijsbare oorzaken voor. Maar wat zijn hier eigenlijk de gevolgen van? En zijn deze wel zo zichtbaar? In deze blog ga ik in op 3 oorzaken die vaak onopgemerkt blijven, de 2 ergste gevolgen en de belangrijkste oplossingsrichting die er is.

"Daar heb je er weer zo een, zo'n IT ‘er" denkt Saskia terwijl ze zucht. "Altijd maar bezig met mijn computer trager maken met programma's die ik niet gebruik en vertellen dat ik zelf niets mag aanpassen. Maar me helpen als er iets is of ik een programma wil dat me daadwerkelijk helpt, ho maar."

Erik loopt langs en hoort Saskia zuchten. "Wat loop jij nou te zuchten" denkt hij. "Je loopt alleen maar te zeuren dat je computer niet werkt of snel genoeg is maar luisteren naar mijn uitleg van 5 minuten is teveel gevraagd. We lopen veel risico door die 'handige' apps die jij installeert, en dat krijg ik weer op m'n bord van m'n leidinggevende."

Is bovenste situatie herkenbaar? Zelf wel eens gezucht bij het zien van zo'n "IT ‘er" of "Business figuur" zoals Saskia en Erik hierboven doen? Er wordt al jaren geprobeerd om de kloof tussen IT en de Business te verkleinen. Eerst met behulp van projectmanagement technieken als ITIL en Prince2, vervolgens door middel van Agile werken, DevOps teams en design thinking. Ook het implementeren van tools die het samenwerken makkelijker maken wordt vaak geprobeerd. Hoewel deze technieken en tools zeker helpen bestaat die kloof bij veel bedrijven nog steeds. Hoe kan dat?

De oplossing wordt meestal gezocht in processen, technieken en tools om de samenwerking te verbeteren en groepsvorming tegen te gaan. Maar er ontbreekt nog een belangrijk woord in dat rijtje, en dat is “mens”. Moet die niet centraal komen te staan bij het bouwen van de brug tussen de IT en Business afdelingen? Hieronder een opsomming van oorzaken die vaak onopgemerkt blijven.

Oorzaken

 1. " The need to belong"
  "Mensen hebben een inherente behoefte om bij een groep te horen, bij iets dat groter is dan zijzelf" stelt het psychologisch principe "Belongingness". Dit kan op basis van allerlei kenmerken zoals op nationaliteit, hobby's en voetbalclub maar ook op basis van een IT of Business afdeling. Groepsvorming is dus menseigen. Dit is niet goed of slecht, maar wanneer er geen rekening mee wordt gehouden door het management kunnen er situaties ontstaan die afdoen aan het bedrijfsresultaat.

 2. Tegenstrijdige belangen
  Het is in het belang van de IT afdeling om de digitale corporate omgeving zo goed mogelijk te beveiligen en te onderhouden. Daar wordt gestuurd op bijvoorbeeld het halen van de SLA (Service Level Agreement) afspraken, doorstaan van penetratie tests, etc. De Business kant heeft belang bij het werven van nieuwe klanten en bestaande klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Hierbij kan het stroomlijnen van werkprocessen, hoe simpel ook, de Business kant veel opleveren. Maar veel van de tools die zij willen gebruiken zijn niet veilig genoeg. Levert IT niet wat de Business nodig heeft? Dan regelen ze het vaak zelf (en ontstaat er Schaduw IT) en daar wordt IT weer voor op het matje geroepen.

 3. "Groupthink"
  Groepen kunnen, wanneer er niet wordt ingegrepen, steeds extremer worden in hun opvattingen. De groepsleden ontwikkelen een tunnelvisie en staan andere blikken en ideeën niet meer toe. Daarnaast is de makkelijkste manier voor het versterken van het groepsgevoel het vinden een gezamenlijke "vijand". Deze fenomenen zijn aan te wijzen als reden dat de IT en Business afdelingen, in feite groepen gebaseerd op team of afdeling, elkaar langzaam steeds meer tegen gaan staan wanneer dit niet wordt verholpen.

Gevolgen

Het is moeilijk om een concrete schadepost te noemen als gevolg van een IT en Business afdeling die onvoldoende samenwerken. Maar als je bedenkt waarop dit allemaal van invloed is dan is er geen twijfel meer over dat dit een bedrijf veel geld kan kosten.

 1. Bedrijfscultuur
  Het belangrijkste gevolg is dat de bedrijfscultuur ingrijpend veranderd. De werksfeer verminderd door de negatieve manier van communiceren en de houding naar elkaar. Dit zorgt voor een hoger verloop, meer medewerkers met een burn-out en projecten die deadlines niet halen of zelfs falen. Als IT en de Business elkaar niet (willen) begrijpen is het ineens niet zo gek meer dat IT projecten niet aansluiten bij de business behoefte en opbrengen wat je voor ogen had toen het project werd gestart. De indirecte maar dus ook directe kosten kunnen de pan uit rijzen door zoiets simpels als een slechte cultuur.

 2. Verslechtering concurrentiepositie
  Door het gebrek aan samenwerking binnen het bedrijf, voornamelijk op IT vlak, ontstaat er een achterstand op de concurrentie. In onze moderne tijd (We leven in de "Age of the customer" waar "Employee Empowerment" een belangrijk thema is) gaat het namelijk om de “Customer Experience”, oftewel de beleving die klanten hebben bij het aanschaffen van producten en/of diensten. Voor een belangrijk gedeelte is deze ervaring digitaal, en zonder innovatieve IT projecten die precies aansluiten op de business behoefte kun je de ervaring niet optimaliseren. En, je raadt het misschien al, dit heeft een direct effect op de concurrentiepositie en het bedrijfsresultaat aan het einde van het fiscale jaar.

Oplossing

“People first, Technology second”.
Richt je op de “mens”, creëer 1 bedrijfscultuur en cultiveer deze zorgvuldig! Het klinkt simpel maar is het niet. Bij sommige bedrijven gaat het vanzelf, bij andere is het hard werken. Wat de situatie ook is: neem het serieus en doe er alles aan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor de IT en Business afdelingen, waar een kloof snel gevormd is. Belangrijke stappen hierbij zijn:

 • Vind een gezamenlijk doel (of een "vijand", zie hierboven) en zorg dat iedereen hier achter staat.
 • Verbeter de communicatie tussen IT en de Business door beide partijen in een vroeg stadium aan te laten sluiten bij meetings. Dit zorgt ervoor dat de wensen en mogelijkheden al vroeg op elkaar afgestemd kunnen worden en voorkomt onbegrip en frictie tussen de afdelingen.
 • Maak de Business afdelingen bewust van de risico's op IT gebied, dit voorkomt Schaduw IT en vergroot begrip voor de IT afdeling.
 • Geef als management het goede voorbeeld. Over het algemeen: hoe hoger de positie, hoe groter de invloed!
 • Confronteer medewerkers die onacceptabel gedrag laten zien zodat iedereen ziet dat dit niet getolereerd wordt.
 • Meet de voortgang en vier successen!
 • Heb een lange adem. Verandering gaat langzaam maar is daarom juist duurzamer als je het goed aanpakt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Amancio Quant.

Amancio Quant
Solution Consultant

What's your challenge?