Reed Business: Advanced data analytics platform

De waarde van data-gedreven advies

Sinds haar oprichting publiceert Reed Business vakinformatie, (online) producten en kennisbanken om zakelijke dienstverleners te ondersteunen bij hun werk. In 2012 zet deze belangrijke marktpartij het grootste fiscale platforms van Nederland op: Nextens. Dit cloud-platform biedt Reed Business-klanten diensten en informatie die ze helpt bij hun fiscale werkzaamheden en adviezen. Denk aan de professionele IB-/VPB-/BTW- aangifte, (digitale) belastingalmanakken, het laatste fiscale nieuws en de wet- en regelgeving.

Reed Business voorziet daarbij dat de fiscale markt de komende jaren wezenlijk gaat veranderen. De aangiftes via tussenpersonen en belastingadviseurs worden steeds meer geautomatiseerd. Daardoor verschuift dit vakgebied meer en meer naar de complexere adviezen en het leveren van kennis en context. Het data minded Reed Business wil deze klantgroep hierbij blijven ondersteunen door (bestaande) fiscale klantdata te verrijken met kennis en informatie. Om dit te kunnen doen, onderzoekt Reed Business wat de mogelijkheden zijn van een uitbreiding van Nextens met een advanced data analytics platform en wat er voor nodig is om een dergelijk platform te realiseren in hun complexe IT-landschap (privacy gevoelige klantdata en veelvoud aan databronnen).

“Macaw brengt enorm veel kennis over de bouw en implementatie van een advanced data analytics platform en laat die ook bij ons achter.”

Michael Goedhart, Head of Technology Reed Business Information

Proof of Concept

Reed Business nodigt haar business partner Macaw uit om hiervoor samen een ‘proof of concept’ (PoC) op te zetten. Dit is voor beide partijen een veelgebruikte methodiek om kort-cyclisch de impact van strategische keuzes uit te werken en snel te toetsen op praktische haalbaarheid. Daarnaast heeft juist Macaw bewezen ervaring met het Microsoft Azure Data Analytics Platform (Azure data lake). Maar vooral is deze PoC een kosteneffectieve manier om de business case van het advanced data analytics platform in de financiële dienstverlening scherp te krijgen.

In een aantal intensieve workshops hebben Reed Business en Macaw als partners antwoord gekregen op de essentiële vragen. Is een dergelijke oplossing technisch haalbaar en in te passen in de referentiearchitectuur van Reed Business? Wat zijn daarbij de vereisten? Hoe zetten we de nieuwste technologieën hierbij in? Wat zijn de ontwikkel- en beheerkosten van dit platform? Zijn alle competenties voor de realisatie en het beheer aanwezig binnen het huidige team? Welke systemen raakt het platform? Hoe zit het met data-encryptie en privacy?

Resultaat

De PoC is succesvol geweest. Dat blijkt alleen al uit de vervolgstappen die Reed Business inmiddels al heeft kunnen zetten. De board van Reed Business Information heeft op basis van het geleverde bewijs, de kostenramingen en de technische onderbouwing budget vrijgemaakt voor uitbreiding van Nextens met een advanced data analytics platform.

Daarnaast is er nog een belangrijke les geleerd. De kennis van het optuigen, integreren en beheren van een advanced analytics platform die Macaw aan tafel bracht, ontbrak nog bij de Technology afdeling. Tijdens de PoC is een groot deel van deze kennis overgedragen aan het development team van Reed Business. Ook gedurende de verdere ontwikkeling en uitbouw van het advanced analytics platform zal kennisoverdracht centraal staan, zodat een optimale integratie met het Nextens platform gerealiseerd wordt. Daarmee blijft het fiscale Nextens platform voor belastingadviseurs en tussenpersonen van grote toegevoegde waarde. Deze schaalbare oplossing is toekomst vast en draagt bij aan de strategie van Reed Business.

 

What's your challenge?