ZADKINE Scorecard

Gegevens handmatig verzamelen

Op ZADKINE, een innovatieve school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam krijgen 20.000 studenten les. Zij is daarmee één van de grootste onderwijsinstellingen in de regio. Dat is voor ZADKINE niet genoeg. De instelling streeft ernaar om samen met regionale werkgevers en instellingen hun beroepsonderwijs steeds beter en effectiever te maken. Want: hoe beter hun onderwijs, des te groter de kans is dat hun studenten afstuderen en een baan vinden als succesvolle en zelfstandige vakmensen.

Eenduidig inzicht in de effectiviteit en de kwaliteit van het geboden onderwijs en de bedrijfsvoering is daarbij een essentiële stap naar verbetering. Daarom heeft het College van Bestuur (CvB) managementcontracten afgesloten met hun clusterdirecteuren. Daarin staan de doelstellingen en de KPI’s om het succes in cijfers uit te kunnen drukken.

Tot 2012 verzamelen verschillende medewerkers deze gegevens handmatig uit diverse systemen in onder andere Excel. Dat levert logischerwijs meerdere versies van de waarheid. Want de cijfers zijn gefragmenteerd, onvolledig, eenvoudig te manipuleren en niet te valideren. Dat maakt terugkijken en rapporteren haast onmogelijk. Laat staan dat het CvB haar koers hiermee durft te verleggen.

"Het eerste woord dat ik zei toen ik de Scorecard live zag? WAUW!"
MARCEL VAN OORSCHOT
Informatiemanager ZADKINE

Digitaal informatieplatform

Het CvB geeft daarom opdracht om op basis van de managementcontracten een digitaal informatieplatform te ontwikkelen: de ZADKINE Scorecard. De data die hierop getoond wordt, komt uit verschillende systemen, zoals het onderwijssysteem EduArte, hun financiële systeem en hun HR-systeem.

Elke medewerker kan een eigen dashboard samenstellen met KPI’s die hij nodig heeft in zijn werk en daarvan rapporten samenstellen en/of delen. Uiteraard krijgt elke medewerker alleen KPI’s te zien die vallen binnen zijn rechtenprofiel. Dit alles weergegeven in een intuïtieve interface. Daarbij is het dashboard vanaf elke device, 24/7 beschikbaar.

Dit informatieplatform is een stabiele en schaalbare cloudoplossing gebaseerd op het Data Platform Onderwijs. Daarnaast wordt voor gebruikers de ruwe data gecombineerd in inzichten door middel van krachtige analysemogelijkheden van Power BI.

ZADKINE Scorecard

De medewerkers waaronder het CvB van ZADKINE hebben nu een keur aan data, KPI’s en inzichten ter beschikking. Zo kan bijvoorbeeld de KPI ‘studentenuitval’ uit EduArte gecombineerd worden met de KPI ‘studententevredenheid’ uit de JOB monitor. Met dit inzicht kan de instelling en het onderwijspersoneel maatregelen bedenken en inzetten om te voorkomen dat een student voortijdig afhaakt.

Zodoende is het aantal afhakers bij het aanmeldproces verminderd, halen meer studenten hun diploma, beschikt de financiële afdeling over dezelfde foutloze cijfers als hun accountant en de onderwijsinspecteur. En wellicht het belangrijkste van alles: De cultuur is positief beïnvloed. De best presterende docenten, teammanagers en clusterdirecteuren dienen nu als benchmark voor de rest van de organisatie. Transparant en met hetzelfde doel voor ogen: leren van de beste.

Vanuit inzicht voorspellen
Bekijk de volgende stap van De ZADKINE Scorecard.

Monique van de Grootevheen
Segmentmanager

What's your challenge?