PowerApps: bouw snel en gecontroleerd business apps

Hoe bouw je zelf business apps?

Om efficiënt te kunnen werken en snel te schakelen is vanuit de business vaak behoefte aan nieuwe business-applicaties. In de praktijk blijkt dit echter organisatorisch vaak een uitdaging. Het Microsoft Power Platform stelt de business in staat om zelf apps te maken, zonder tussenkomst van IT. Het platform bestaat uit vier onderdelen: Power Apps (Canvas en Model Driven Apps), Common Data Service (CDS), Microsoft Flow en Power BI.

Door via het Microsoft Power Platform slimme PowerApps te ontwikkelen vervult de business zelf haar behoefte aan business-apps. Zonder één regel code te hoeven schrijven, kunnen zij applicaties bouwen voor verschillende besturingssystemen (o.a. iOS en Android) en devices (mobiel, tablet en laptop). 

In dit whitepaper lees je over:

  1. De ontwikkeling van het Microsoft Power Platform
  2. Waar bestaat het Microsoft Power Platform uit?
  3. Wat kun je met PowerApps doen?
  4. PowerApps in de praktijk
  5. Behoud de regie zonder de business te remmen

Maak je eigen app met PowerApps!

Rob Eskes
Solution Sales

What's your challenge?