Digital Transformation

Death of a Salesman

Onderzoek wijst uit dat slechts 57 procent van de verkopers zijn targets weet te behalen en dat ruim de helft van de marketingafdelingen te weinig leads genereert. Een schamele 30 procent van de organisaties geeft bovendien aan twee jaar op rij de commerciële doelstellingen te hebben behaald. 

Digital Transformation en de Customer Journey

Hoe zorg je ervoor dat je de klant gedurende het gehele oriëntatie- en aankoopproces optimaal wordt bediend? Het beginpunt is de ‘customer journey’. Een customer journey is de weg die een potentiële klant aflegt om tot een aankoop van een product of dienst over te gaan. Tijdens deze reis komt de klant diverse keren in aanraking met de organisatie. Voor het ene bedrijf is dat een korte cyclus, voor anderen is het letterlijk een lifecycle. De kunst is om ervoor te zorgen dat je de klant op ieder moment in de customer journey optimaal voorziet in zijn behoefte.

De basis voor een succesvolle commerciële strategie, waarin de klant gedurende de gehele customer journey optimaal wordt bediend, is het verbinden van mensen, inzichten en systemen. Maar hoe zorg je nu voor een geïntegreerde commerciële strategie. Er zijn zes stappen die je hierbij helpen. Lees hier alles over in het whitepaper digital transformation. 

Transformeren naar de digitale wereld

Digital Transformation is een thema dat bij Macaw hoog op de agenda staat. We helpen organisaties te transformeren naar de digitale wereld. We organiseren masterclasses, workshops en brainstormsessies. We dagen je uit, denken met je mee over je businessplan en helpen je bij het realiseren van je digitale ambities, aan de hand van innovatieve technologie. Wil je na het lezen van het whitepaper meer weten over digitale transfromatie? Neem dan contact op met onze expert via het formulier hieronder.

Download het whitepaper

Harry Boers
Strateeg

What's your challenge?