Coordinated Vulnerability Disclosure

Wat doe je als je iets hebt gevonden?
Lees meer

Bij Macaw vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, kan het toch voorkomen dat er een kwetsbaarheid aanwezig is die wij zelf nog niet ontdekt hebben.

Als je een kwetsbaarheid in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat we direct maatregelen kunnen treffen. We willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Hoe je ons kunt helpen!

 • Door je bevindingen naar cvd@macaw.one te mailen.
 • Door de gevonden kwetsbaarheid niet te misbruiken. Bijvoorbeeld door het downloaden, bekijken, verwijderen of aanpassen van gegevens.
 • Door de gevonden kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is weggenomen.
 • Door alle vertrouwelijke gegevens, die zijn verkregen via de kwetsbaarheid, direct na het oplossen te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, Distributed Denial of Service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Onze respons

 • Binnen één werkdag ontvang je per mail een ontvangstbevestiging van jouw melding.
 • We reageren binnen vijf werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen met betrekking tot de melding.
 • Wij gaan vertrouwelijk met jouw melding om en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is uiteraard mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het wegnemen van de kwetsbaarheid.
 • In publieke berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als bedankje wordt elke melding van een ons nog onbekende kwetsbaarheid beloond met een Macaw hoodie!

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over de kwetsbaarheid nadat het is opgelost.

Deze tekst is gebaseerd op een voorbeeld van Floor Terra.

Vragen? Neem gerust contact op.

Contact
Contact