Macaw.nl/Inspiratie/Blogs/DevOps: Doorbreek de barrière tussen Development en Operations!

DevOps: Doorbreek de barrière tussen Development en Operations!

Wat zijn de verschillen en hoe doorbreek je de barrière?

devops

Introductie van DevOps

DevOps wint aan populariteit. Dat is niet zo vreemd, want de combinatie van ‘development’ en ‘operations’ biedt cruciale voordelen voor organisaties. Denk aan een efficiënte werkwijze, apps van hoge kwaliteit en een snelle time to market. Door de traditionele cultuurverschillen tussen de afdelingen is een samenvoeging echter niet zo eenvoudig. Wat zijn de verschillen en hoe doorbreek je de barrière?

Wat DevOps voor agile doet

Bij meer en meer organisaties leiden agile softwareontwikkeling enerzijds en transitie naar de cloud anderzijds tot de introductie van DevOps. De dynamiek die agility en cloud computing met zich mee brengt verstoort het werken in conventionele silo’s van applicatieontwikkeling en operations. Bovendien biedt DevOps grote voordelen op het gebied van efficiency, kwaliteit en wendbaarheid. Door het samenvoegen van development en operations ontstaat een crossfunctioneel team met end-to-end verantwoordelijkheid. De combinatie van de juiste mensen, het inrichten van de juiste processen en het gebruik van de juiste tools zal leiden tot hogere ontwikkelsnelheid, consistenter en voorspelbaarder deployments, stabielere software en een kortere time to market. Doordat het team in beginsel aan het product verbonden blijft, is continuïteit gegarandeerd.

De muur tussen development en operations

Met name in grotere organisaties die zelf applicaties en software op maat ontwikkelen en beheren, is DevOps een hot topic. De muur tussen development en operations kan echter door de traditionele cultuurverschillen niet zomaar afgebroken worden. In veel organisaties zijn ‘build’ en ‘run’ al sinds mensenheugenis twee gescheiden werelden, zowel fysiek als budgettair. Ook wat betreft persoonlijkheid lopen ze erg uiteen. Developers zijn over het algemeen gericht op verandering en willen zo snel mogelijk nieuwe ontwikkelingen implementeren. System engineers daarentegen vinden het vooral belangrijk dat de omgeving stabiel is én blijft en willen eerst zeker weten of het doorvoeren van een verandering de status quo niet doorbreekt. Wil je meer weten over de kenmerken van DevOps? Kijk dan ook eens ons webinar ‘The 7 Habits of DevOps’.

Drie aandachtspunten bij het samenbrengen van ‘Dev’ en ‘Ops’

Hoe breng je twee werelden die zo verschillend van aard zijn, toch bij elkaar? Het is belangrijk om dit met beleid aan te pakken en de cultuurverschillen op de juiste manier te overbruggen. Daarbij gaat het vooral om de mindset en in iets mindere mate om tooling en techniek. Het introduceren van nieuwe DevOps-patronen en -werkwijzen vereist namelijk een andere denkwijze. Medewerkers moeten openstaan voor veranderingen en oude patronen leren loslaten. Niet denken dat ze móeten veranderen maar dat ze kúnnen veranderen. De volgende drie aandachtpunten dragen bij aan het verwezenlijken van DevOps.

Aandachtspunt 1: Start kleinschalig
Om aan het management te laten zien dat DevOps waarde toevoegt, is het verstandig om met één project te starten en daar de successen van te laten zien. Begin je direct met een groot project, dan is de drempel te hoog omdat het nog vrij onbekend gebied is. De kans op weerstand is dan aanzienlijk.

Aandachtspunt 2: Introduceer ambassadeurs
Met het introduceren van externe DevOps-specialisten in het ‘nieuwe’ DevOps-team worden medewerkers meegenomen in de principes van DevOps. De specialisten werken mee aan projecten en ondersteunen en begeleiden de rest van de teamleden. Ze tonen hoe ze agile kunnen samenwerken en welke tools ze daarbij gebruiken.

Aandachtspunt 3: Zorg voor de juiste tools
Tools als Microsoft Azure DevOps bieden een sterke basis voor DevOps-teams. Het samenwerken in teams, visie, taken, versiebeheer, testen en releasemanagement komen hier allemaal in samen. Medewerkers slaan er bijvoorbeeld niet alleen broncode in op, maar houden ook de backlog bij en brengen de software met behulp van Azure Pipelines naar productie.

DevOps Support

Hoewel het om complexe materie betreft, is het doorbreken van de barrière tussen development en operations geen onmogelijke taak. Om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van DevOps, heeft Macaw als voorloper op dit gebied ‘DevOps Support’ ontwikkeld. Aan de hand van een beproefde methode en maatwerk zetten we DevOps principes kosteneffectief en gedegen in.

Meer weten over DevOps?

Weten hoe je DevOps het beste kunt toepassen? Kijk het webinar voor een toch langs de fundamenten en best practices in DevOps.

Kijk het webinar
Macaw denkt graag mee

What's your challenge?

Wij helpen je graag bij het creëren van onvergetelijke klantervaringen en verhoogde medewerkersproductiviteit. Weten hoe? Maak een afspraak of bel ons.

macaw nederland contact
Contact