Macaw.nl/Inspiratie/Podcasts/AI ontsluierd: navigeren door ethiek, evolutie en de toekomstige mogelijkheden

AI ontsluierd: navigeren door ethiek, evolutie en de toekomstige mogelijkheden

Ontdek de menselijke kant van AI met Jack Klaassen en Harry Boers in deze podcastaflevering, waar we de ethische dilemma’s en toekomstverwachtingen van AI ontrafelen.

In onze podcastserie Digitale Transformatie hadden we het al eerder over AI. Hoe pas je het toe in je business en wat is ervoor nodig om hiermee te starten. Maar hoe zit het met het ethische aspect, de menselijke kant van AI? Jack Klaassen (Director Innovations & Technology) en Harry Boers (Strategist) bijten zich in deze aflevering vast in dit onderwerp.

De podcast belicht de ethische kant van AI, waarbij wordt besproken hoe bedrijven transparant moeten zijn over hun AI gebruik en de mogelijke gevaren, zoals het manipuleren van verkiezingen en de invloed op individuen via social media. We verkennen niet alleen de ethische overwegingen, maar ook de historische evolutie en toekomstige verwachtingen van AI.

Take aways van de podcast

  • Fasen van AI-ontwikkeling: van de eerste chatbots in de jaren ’60 tot de geavanceerde systemen van vandaag. Van Artificial Narrow Intelligence (ANI) tot de verwachte opkomst van Artificial Superintelligence (ASI).
  • Ethiek in de voorhoede: de groeiende behoefte aan ethische overwegingen in AI en de uitdagingen omtrent transparantie en vertrouwen. Hoe kunnen bedrijven proactief zijn en niet alleen de regelgeving afwachten, maar ook klanten en medewerkers betrekken bij AI-discussies?
  • Technologische doorbraken: de rol van technologieën zoals LAMEM en quantum computing in de toekomst van AI.

      Bekijk de podcast met video 

      Contact