Macaw.nl/Cases/Manufacturing/Eneco: Alle kennis over Power BI in huis

Alle kennis over Power BI in huis

icon

Over Eneco

Energiebedrijf Eneco is een van de grootste investeerders in duurzame energie. Al in 2007 koos het bedrijf als eerste van de grote energiepartijen voor een duurzame koers. Daarmee is Eneco uitgegroeid tot een leider in de energietransitie. De organisatie verandert continu. Eneco heeft de digitale transformatie volledig omarmd en wil deze binnen het hele bedrijf doorvoeren. Deze houding heeft impact op de manier waarop de organisatie samenwerkt en data ontsluit, interpreteert, intern en extern deelt en gebruikt.  

De uitdaging: een datagedreven organisatie worden

Informatie en data zijn overal binnen Eneco aanwezig en worden op verschillende manieren gebruikt. Daardoor bestonden er binnen de organisatie verschillende vormen voor rapporteren en dashboarding, wat uiteenlopende inzichten opleverden die lastig met elkaar te vergelijken waren. Eneco was ervan overtuigd dat dit op een betere, duurzamere en meer structurele manier kon. Om haar medewerkers optimaal te ondersteunen bij het vinden en gebruiken van de juiste data, wilde het energiebedrijf een Competence Center opzetten dat zich volledig richt op data en functioneert als ‘center of excellence’. Als tool voor de rapportages en dashboards koos het energiebedrijf voor Microsoft Power BI. Eneco is een ‘Microsoft tenzij’-organisatie en werkte dus al met Microsoft-technologie. 

Bijkomend doel was om datagedreven werken in het DNA van alle medewerkers te krijgen. Werd data gegenereerd uit een project, dan werd vaak achteraf pas bedacht wat je daarmee zou kunnen doen. Eneco wilde dat omdraaien: het bedrijf wil dat de business beter over data nadenkt en bedenkt wat voor waarde je eruit kunt halen. Dit zonder medewerkers in een keurslijf te dwingen, maar door hen zoveel mogelijk zelf te laten doen, in vrijheid, maar binnen bepaalde kaders. Vanwege haar visie om de touwtjes enerzijds los te laten en anderzijds ‘managed BI’ toe te passen en privacy en wet- en regelgeving goed te regelen, viel de keuze op Macaw als partner. Eneco werkt al samen met Macaw aan de implementatie en optimalisatie van Microsoft 365. 

De aanpak: een competence center voor reporting– en dashboarding-vragen 

‘Eneco wil datagedreven werken en data op een betere manier interpreteren en gebruiken.’ Met die centrale vraagstelling ging Macaw aan de slag. Dat begon met het opzetten van een Power BI Competence Center, een team van Macaw-medewerkers dat Eneco hielp met het beter inrichten van de processen, het ontwikkelen van templates en het geven van trainingen. Het Competence Center begeleidde, coördineerde en faciliteerde de overstap naar Power BI. Power BI is inmiddels breed uitgerold binnen de organisatie en heeft QlikView compleet vervangen. 

Naast het Macaw-team dat Eneco on-site tot haar beschikking had, was er ook een grote hoeveelheid kennis, kunde en inzet van andere competenties binnen Macaw beschikbaar, zoals expertise in Microsoft 365 en van support engineers, UX-designers en integratiespecialisten.  

Door Power BI kan Eneco data met elkaar verbinden, via analyses trends in kaart brengen en betekenisvolle inzichten verkrijgen. Medewerkers kunnen deze inzichten zelf genereren via selfservice reporting. Daardoor voelen medewerkers zich verantwoordelijk voor de rapportages en dashboards, waardoor aanvragen voor een rapportage niet meer via het Power BI Competence center hoeven te lopen.  

Mede door de vele enthousiaste trainingen zijn veel medewerkers ook echt met selfservice reporting aan de slag gegaan. 

Het resultaat: zelfstandig opererend organisatieonderdeel

Het Competence Center is een BI Competence Center voor Reporting & Dashboarding binnen Eneco waar een deel van de data- en informatieaanvragen wordt opgepaktEn het heeft een belangrijke adviserende en uitvoerende rol binnen de strategische programma’s van Eneco.  

De mate van adoptie is zeer groot en breidt zich steeds verder uit binnen Eneco. Medewerkers kloppen op eigen initiatief aan bij het Competence Center voor hulp bij het opstellen van rapportages met behulp van Power BI. Daarmee wordt het Competence Center steeds strategischer en voegt het steeds meer waarde toe binnen Eneco. Bovendien is een grote groep gebruikers uitgebreid getraind in Power BI. Dat heeft geresulteerd in zo’n twintig champions (ambassadeurs) en een veelvoud aan heavy users van Power BI.  

Wat vond Eneco? 

Christine de Ling, Manager Datamanagement & Insights bij Eneco: “Ik ben zeker enthousiast over het eindresultaat. De adoptie verliep prima, ook vanwege de bestaande templates en best practices vanuit Macaw. De teamleden waren professioneel, enthousiast en kritisch. Ze denken graag mee over nieuwe ontwikkelingen. We hebben inmiddels ook Eneco België op weg geholpen om Power BI te gebruiken als tool voor rapportages en dashboards. Nu willen we medewerkers stimuleren om nog meer uit selfservice reporting te halen en zelfredzamer te worden. Mijn doel is dat de power users uit de community zelf operationele vragen van hun collega’s gaan oppakken. Macaw zal nog een tijdje bij Eneco aan de slag zijn, onder andere voor het ontwikkelen van een customer journey dashboard dat de klant centraler moet stellen. Macaw heeft daar een belangrijke rol in.”  

Ferry Bouwman, Product Owner Competence Center: “In mijn ogen is het belangrijkste resultaat dat het gebruik van Power BI door het dak ging. Mede door de vele enthousiaste trainingen zijn veel medewerkers ook echt met selfservice reporting aan de slag gegaan. Doordat we hele effectieve en qua tijdsbesteding korte trainingen gaven, was de opkomst hoog. De collega’s die vaker terugkwamen hebben we direct als champion of ambassadeur ingezet: zij zijn enthousiast en weten net wat meer dan hun collega’s. Dat werkt heel goed. De implementatie van een nieuwe enterprise datamanagementtool is een volgende stap. We willen data nóg beter in kaart brengen en gebruikers transparantie bieden, bijvoorbeeld welke gegevens beschikbaar zijn en wie de eigenaar hiervan is.”  

Meer weten over Power BI?

Benieuwd hoe Power BI kan helpen datagedreven te werken? Neem dan contact met ons op. 

Contact
Challenge
Informatie en data zijn overal binnen Eneco aanwezig en worden op verschillende manieren gebruikt. Daardoor bestonden er binnen de organisatie verschillende vormen voor rapporteren en dashboarding, die onvergelijkbare inzichten opleverden. Om haar medewerkers optimaal te ondersteunen bij het vinden en gebruiken van de juiste data, wilde Eneco een Competence Center opzetten dat zich volledig richt op data en functioneert als ‘center of excellence’.
Eneco-Power-BI-Office
Aanpak
Macaw zette een Power BI Competence Center op, een team van Macaw-medewerkers dat Eneco hielp met het beter inrichten van de processen, het ontwikkelen van templates en het geven van trainingen. Het Competence Center begeleidde, coördineerde en faciliteerde de overstap naar Power BI.
Eneco-Competence-Center
Resultaat
De mate van adoptie is zeer groot en breidt zich steeds verder uit binnen Eneco. Medewerkers kloppen op eigen initiatief aan bij het Competence Center voor hulp bij het opstellen van rapportages met behulp van Power BI. Daarmee wordt het Competence Center steeds strategischer en voegt het steeds meer waarde toe binnen Eneco.
Macaw | Digitale Partner

Your guide in the Era of AI

Al meer dan 30 jaar is Macaw een pionier op het gebied van innovatie en technologie. Als jouw gids in the Era of AI, zetten we ons in om jouw organisatie te transformeren, future-proof te maken en sterk onderscheidend vermogen te creëren. We maken je succesvol door het leveren van innovatieve strategieën en oplossingen door de combinatie van data, technologie en creativiteit. Ons team heeft een bewezen track record bij bedrijven als Heineken en VGZ. Benieuwd in welke sleutelgebieden wij met marktleiders investeren om de kracht van AI te versnellen?

icon
Basic-Fit helpt sporters om hun doelen te bereiken met data
Om meer te doen met alle beschikbare data startte Basic-Fit in 2019 samen met Macaw een oriëntatie op nieuwe features van Microsoft Power BI. Het doel: alle sporters helpen hun doelen te bereiken.
Contact