SharePoint Platform Deloitte

Intranet en Extranet in één

Deloitte is één van de grootste accountants-adviesorganisaties van Nederland. Efficiënt samenwerken is cruciaal. Tien jaar geleden begon Deloitte met een intranet-omgeving op basis van SharePoint. Het intranet was toen vooral gericht op het publiceren van nieuws. Met 4.500 gebruikers kreeg het intranet van Deloitte de nodige uitdagingen en ontstond er – bij gebrek aan governance - een wildgroei aan applicaties. Er was behoefte aan meer structuur en heldere richtlijnen. Daarnaast wilde Deloitte de cliënten een (extranet)omgeving bieden waar Deloitters relevante informatie voor die cliënt konden publiceren en documenten met elkaar konden delen. Eén platform dat een levendige omgeving biedt waar applicaties aan toegevoegd worden die inspelen op de behoefte van gebruikers.

 

SharePoint Platform

Het nieuwe SharePoint 2013-platform geeft Deloitters de gelegenheid om, zowel met collega’s als met cliënten, vanaf één centrale plek informatie te delen en samen te werken. Ook hebben zij toegang tot aanvullende diensten met (losse) toegevoegde applicaties en kunnen zij data analyseren met behulp van BI-tools. Om te kunnen voldoen aan de strenge eisen vanuit wet- en regelgeving, is de omgeving multi-tenant gemaakt. Zo kan iedere cliënt onafhankelijk opereren, maar nooit elkaars data inzien. In het governance-beleid zijn richtlijnen vastgelegd, zodat Deloitters weten wat het platform doet, hoe ze het moeten gebruiken en hoe ze verzoeken kunnen indienen om nieuwe applicaties toe te laten voegen of wijzigen door te geven.

SaaS-oplossing

Het nieuwe platform wordt gezien als een solide basis waarmee Deloitte eenvoudig kan inspelen op vragen van stakeholders. Nieuwe applicaties kunnen snel als SaaS-oplossing geïntegreerd worden met de werkomgeving. Het platform is onafhankelijker geworden en kan meer centraal vanuit de IT-afdeling aangestuurd worden. Waar voorheen externe partijen ingeschakeld moesten worden om bepaalde zaken te regelen, kan dit nu vanuit Deloitte zelf geregeld worden. Beschikking hebben over de juiste data op het juiste moment, en voor de juiste persoon is nu realiteit. Het platform en de processen zijn simpeler, sneller, minder foutgevoelig en beter beheersbaar geworden.

Lees ook het interview met Danny Multani, senior manager IT van Deloitte.

Ties van de Voort
Segmentmanager

What's your challenge?