Macaw.nl/Inspiratie/Blogs/4 fasen in de volwassenheid van je low-code strategie

4 fasen in de volwassenheid van je low-code strategie

Met een low-code platform zet je zakelijke behoeften in een handomdraai om in digitale oplossingen. Daarmee veranderd de rol en verantwoordelijkheid van IT. Met deze 4 stappen zorg je voor een succesvolle inrichting van je low-code platform.

low code

Met de opkomst van het low-code platform is het voor bedrijven eenvoudig geworden om zakelijke behoeften in een handomdraai om te zetten in digitale oplossingen. En alhoewel low-code veel mogelijkheden biedt, zijn er ook uitdagingen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld een wildgroei aan applicaties? En wat is de rol van de IT-afdeling in het ontwikkelen van low-code oplossingen?

Snel inspelen op de groeiende vraag

Terwijl de wereld snel verandert en de nieuwe generatie medewerkers en klanten hogere eisen stellen aan hun digitale ervaring, staat de IT-organisatie voor de grote uitdaging om aan deze groeiende en veranderende vraag te voldoen. Gestandaardiseerde Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen voldoen vaak niet aan de specifieke eisen van je bedrijf of afdeling, en custom built applicaties kosten veel geld, tijd en middelen. Veel bedrijven hebben low-code platformen omarmt, om daarmee snel en gemakkelijk oplossingen op maat te ontwikkelen.

Daarnaast kunnen ook niet-IT’ers via low-code zelf apps maken. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van handmatige processen om de eigen productiviteit te verhogen. Voor de IT’ers is daarmee de rol en verantwoordelijkheid binnen de organisatie veranderd: een groot deel van de vroegere verantwoordelijkheden zijn nu immers uit handen gegeven.

Welke rol speelt IT nog?

De belofte van low-code is niet nieuw. Al in de jaren negentig waren er platformen zoals IBM Lotus Notes die de ‘citizen developer’ in staat stelde applicaties te ontwikkelen zonder hulp van de IT-afdeling. Hoewel deze platformen ontzettend waardevol bleken, was er een grote uitdaging: governance. Met de komst van de citizen developer ontstond er een wildgroei aan onbeheerde applicaties die buiten het zicht van de IT-afdeling ontwikkeld waren. Door de jaren heen werden sommige van deze applicaties steeds belangrijker en sommige kritische processen werden er zelfs afhankelijk van.

Moderne platformen, zoals het Microsoft Power Platform, brachten de mogelijkheden met low-code tot een nieuw niveau. Om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt is het daarom nu nog belangrijker om een low-code strategie formuleren. De IT-afdeling faciliteert daarin de rest van de organisatie, door de juiste richtlijnen en processen in te richten rondom governance, compliance, adoptie en ontwikkeling. Onderdeel van deze strategie is een stappenplan voor een succesvolle inrichting van een low-code platform, en hiervoor heeft Macaw 4 fasen gedefinieerd.

Vier fasen van volwassenheid

1. Strategie en visie

Om low-code effectief in te zetten is het van belang eerst de ‘waarom-vraag’ te beantwoorden. Waarom wordt low-code ingezet? Hoe draagt het bij aan de organisatiedoelstellingen? Gaat de business zelf processen digitaliseren? Of gaat de IT-afdeling het applicatielandschap rationaliseren? Kan een low-code platform worden ingezet voor de persoonlijke productiviteit van de

De strategische keuzes hebben belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de organisaties. Zo zijn er verschillende leveringsmodellen denkbaar: van centraal waarbij de verantwoordelijkheid bij de IT-afdeling wordt gelegd tot decentraal waarbij de verantwoordelijkheid bij de bedrijfsdomeinen ligt of een combinatie van beiden.

Het is essentieel dat de IT-organisatie enige verantwoordelijkheid neemt en het low-code platform borgt binnen de IT-strategie, de bestaande processen en het IT-portfolio. Het is daarbij van belang niet alleen deze strategische keuzes te maken, maar ook een concreet adoptieplan te creëren om de visie werkelijkheid te maken.

2. Admin & governance

Wanneer het juiste leveringsmodel is geselecteerd, de strategische doelstellingen en een adoptiestrategie zijn gedefinieerd, kunnen de juiste processen en maatregelen worden ingericht om het platform te beheren en te administreren. In tegenstelling tot de vroegere citizen developer-tools, zijn de mogelijkheden om grip te houden op de platformen tegenwoordig veel uitgebreider. Denk daarbij aan de inrichting van de juiste Data Loss Prevention Policies, role based access, het monitoren van de bestaande applicaties en het gebruik van databronnen. Door deze processen in te richten kunnen we schaduw IT voorkomen en bovenal de eindgebruikers zo goed mogelijk faciliteren.

3. Naar de business

Als de belangrijkste strategische keuzes zijn gemaakt en het platform veilig is ingericht, kan je waarde creëren door proactief naar de bedrijfsdomeinen te gaan. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt zijn in fase 1 ‘Strategie en visie’ heb je wellicht verschillende use cases in het vizier. Om het succes en de waarde meetbaar te maken is het aan te raden op voorhand KPI’s te definiëren zodat de inzet van het platform overeenkomt met de bedrijfsdoelen en uitdagingen.

4. Fusion Teams

Low-code platformen bieden een uitgelezen kans om de afstand tussen Deze gecombineerde aanpak wordt door Gartner ook wel fusion teams genoemd. Een fusion team is een multidisciplinair team dat technologie of analyse en expertise op het gebied van bedrijfsdomein combineert en verantwoordelijkheid deelt voor bedrijfs- en technologieresultaten (Gartner, 2021). Ook hier zijn een duidelijke structuur, methodische aanpak en helder verdeelde verantwoordelijkheden voorwaarden voor succes. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat namelijk dat 70% van de fusion teams andere technologiekeuzes maken dan wat het IT-beleid voorschrijft. Om de bewustwording van de gedefinieerde kaders uit fase 1 en 2 te vergroten is het belangrijk dat de fusion teams getraind worden volgens het adoptieplan gedefinieerd in fase 1.

Door deze vier verschillende fases in volwassenheid te doorlopen kun je de digitale transformatie binnen de organisatie versnellen, op een veilige en goed doordachte wijze.

Meer weten over het Power Platform?

Analyseer data, ontwikkel oplossingen, automatiseer processen en maak virtual agents met het Power Platform. In ons whitepaper lees je meer over de mogelijkheden en hoe te starten met het platform. Download het whitepaper direct of lees hier meer.

power platform whitepaper-1

Download het whitepaper
Macaw | Digitale Partner

Your guide in the Era of AI

Al meer dan 30 jaar is Macaw een pionier op het gebied van innovatie en technologie. Als jouw gids in the Era of AI, zetten we ons in om jouw organisatie te transformeren, future-proof te maken en sterk onderscheidend vermogen te creëren. We maken je succesvol door het leveren van innovatieve strategieën en oplossingen door de combinatie van data, technologie en creativiteit. Ons team heeft een bewezen track record bij bedrijven als Heineken en VGZ. Benieuwd in welke sleutelgebieden wij met marktleiders investeren om de kracht van AI te versnellen?

Contact