Macaw.nl/Cases/Finance/BNG Bank bouwt in een week robuuste Power App voor vastleggen risico’s

BNG Bank bouwt in een week robuuste Power App voor vastleggen risico’s

icon
BNG Bank wil mogelijk in de toekomst haar medewerkers de ruimte bieden om zelf applicaties te ontwikkelen en daarmee de productiviteit te verhogen. Via traditionele programmeeromgevingen kost dat veel tijd en geld. Samen met Macaw ontwikkelde BNG Bank een proefapplicatie om risico’s, mitigerende maatregelen en monitoring op de maatregelen te beheren. De inzet van Power Apps resulteerde in een veel kortere doorlooptijd ten opzichte van de traditionele werkwijze, in lagere kosten en in een robuuste app.

Over BNG Bank

BNG Bank is een bank die specifiek werkt voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. Bijna alle gemeenten en veel woningcorporaties zijn klant bij de bank. BNG Bank is de vierde grootste bank van Nederland en staat in de top vijf van de vijftig veiligste banken wereldwijd. BNG Bank wil een betrokken partner zijn voor een duurzamer Nederland.

Uitdaging: veilig en eenduidig vastleggen van risico’s en controles

Een veilige en tijdige informatievoorziening is voor BNG Bank een absolute vereiste. Goede datakwaliteit en data governance zijn hierbinnen ontzettend belangrijk. Bovendien wil de bank interne processen verder digitaliseren en als organisatie snel wendbaar blijven. De bank volgt een cloud-first strategie: Schaalbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en snelheid zijn redenen om te kiezen voor een cloud-first strategie. Over drie jaar moet tachtig procent van het IT-landschap in de cloud werken. 

Aanpak: in drie dagen tijd een eerste werkende versie

Het bouwen van de app gebeurde via een App-in-a-Week sessie. Aangezien in april 2020 werd gestart, middenin de coronatijd, werd er op afstand gewerkt via Teams. Medewerkers van BNG Bank werkten samen met de Macaw-consultants, volgens het Macaw-principe ‘Voordoen, samen doen, zelf doen’

De voorwaarden waren duidelijk: het moest een robuuste applicatie zijn, geschikt voor multi-user gebruik en de applicatie moest aantonen dat de risico’s en controles voldoen aan de regelgeving. Bovendien was een audit trail belangrijk en wilde BNG Bank maximaal vijf dagen aan het ontwikkelen besteden. Het moest dus snel en goed. Die uitdaging gingen Macaw en BNG Bank samen aan.

De app die uiteindelijk is ontwikkeld, is een model driven app, aangevuld met canvas apps op basis van het Microsoft Power Platform. In drie dagen tijd werd de eerste versie opgeleverd en getoond aan de belangrijkste stakeholders. Daarna is er nog een aantal dagen besteed aan het toevoegen van een aantal ‘nice-to-haves’. Binnen slechts twee weken beschikte BNG Bank over een prima functionerende Power App.

“Deze app is vergelijkbaar met een applicatie die we drie jaar terug ontwikkelden: daar deden we toen met drie ontwikkelaars negen maanden over.” – Andre van der Tol , IT Manager BNG

Resultaat: Compliance op efficiënte manier aangetoond

In de app kan de gebruiker via een invulformulier informatie over de controles toevoegen. Deze controles zijn te koppelen aan vereisten, zoals die van de European Banking Authority (EBA) of de ISO-standaarden. Met deze link is BNG Bank in staat om op een efficiënte manier aan te tonen dat de organisatie compliant is. Dat lukte voorheen ook al, maar de traditionele werkwijze met Excel-sheets was aanzienlijk arbeidsintensiever. Controles worden gekoppeld aan risico’s, waardoor het eveneens een app is om de risicobeheersing in kaart te brengen. Daarnaast is in de app een audit trail ingebouwd en kun je zien wie welke wijzigingen heeft doorgevoerd. De gegevens zijn rechtstreeks vanuit Excel geïmporteerd.

In de nabije toekomst wil BNG Bank nog een tweetal apps bouwen: een Skillmatrix en een cloudregister. Het cloudregister moet een app worden om alles wat BNG Bank in de cloud heeft staan te administreren met voldoende informatie voor aanmelding bij DNB. Ook dat gebeurt nu nog via een Excel-sheet. Voor het gebruik van Power Apps bestaan verschillende licentievormen. BNG Bank onderzoekt nu welke vorm voor haar het meest geschikt is.

Hoe ervaarde BNG het project? 

Andre van der Tol , IT Manager bij BNG: “Ik was aangenaam verrast door wat je in relatief korte tijd kunt realiseren. Deze app is vergelijkbaar met een applicatie die we drie jaar terug ontwikkelden: daar deden we toen met drie ontwikkelaars negen maanden over. Hetzelfde hebben we nu gerealiseerd in twee weken doorlooptijd. We gebruiken Power Apps wel waarvoor ze bedoeld zijn: ze zijn snel en robuust, maar het Power Platform is niet voor alles geschikt. Wanneer je hele hoge eisen stelt, met grote aantallen werkt en veel gebruikers hebt, dan loop je tegen grenzen aan. PowerApps is dus niet de oplossing voor alles. Belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie is dat de governance goed is ingericht. Pas daarna kun je overgaan tot een geleidelijk uitrol van het Power Platform via IT naar de business.”

Meer weten over Power Apps?

Wil je zelf aan de slag met Power Apps? Neem dan deel aan een van onze workshops; App In A Day, Power Virtual Agents In A Day of Robotic Process Automation (RPA) in a Day

Challenge
Voor het vastleggen van risico’s, maatregelen om de risico’s te verkleinen en controles gebruikte BNG Bank voornamelijk Excel-sheets. De bank had behoefte aan een minder foutgevoelige multi-user applicatie.
Aanpak
Het bouwen van de app gebeurde via een App-in-a-Week sessie. In drie dagen tijd werd de eerste versie opgeleverd en getoond aan de belangrijkste stakeholders. Daarna is er nog een aantal dagen besteed aan het toevoegen van een aantal ‘nice-to-haves’. Binnen slechts twee weken beschikte BNG Bank over een prima functionerende app.
Resultaat
In de app kan de gebruiker via een invulformulier informatie over de controles toevoegen. Deze controles zijn te koppelen aan vereisten, zoals die van de European Banking Authority (EBA) of ISO-standaarden. Hiermee kan BNG Bank op een efficiënte manier aantonen dat de organisatie compliant is.

4 redenen om zelf te starten met PowerApps bouwen

Met de no-/ low-code PowerApps van Microsoft stel je de business in staat om gemakkelijk zelf apps te bouwen. Dé driver van innovatie binnen jouw organisatie. Benieuwd hoe die innovaties er in de praktijk uit zien? Dit whitepaper geeft je de belangrijkste 4.

powerapps microsoft
icon
Case
Tata Steel vergroot efficiency processen met Power Platform
Met het Power Platform ontwikkelde Tata Steel een app om 80.000 werkvergunningen per jaar te registreren. Ontwikkeltijd: 2,5 maand. Op die manier verlaagt de staalproducent de werkdruk van de medewerkers.
Contact