Integratie als verbindende factor van digitale transformatie

Steef-Jan Wiggers, een van onze principal consultants, nam ons tijdens de wekelijkse 20|20 Lunch van maandag 30 januari 2017 mee in de wereld van integratie.

Integratie als verbindende factor van digitale transformatie
Er zijn allemaal applicaties om ons heen en data is overal. We leven inmiddels in een ‘connected world’. Integratie zorgt dat al deze applicaties en data met elkaar kunnen worden verbonden. Integratie is dus de belangrijke verbindende factor van digitale transformatie. Het belang van integratie groeit: Gartner heeft onderzocht dat 70% van de kosten van een mobile app-project wordt besteed aan integratie, 75% van alle organisaties heeft in 2020 een hybride integratieplatform ontwikkeld en op LinkedIn staat ‘middleware en integration software’ in de top skills op LinkedIn.

Welke soorten integratie zijn er?
We verdelen de soorten integratie grofweg in vier groepen, namelijk:

 • Applicatie-integratie
  - Data-uitwisseling tussen systemen
  - Hergebruik van applicatielogica

 • Ketenintegratie
  - Data-uitwisseling met klanten, partners, leveranciers
  - Digitaliseren van ketens

 • Data-integratie
  - Bronnen integreren en schonen
  - Inzicht verhogen ten toekomst voorspellen

 • App/UI-integratie
  - Mashup – meerdere functies in één scherm
  - ‘API-economy’ – geïntegreerde functies in een applicatie

Moderne vs. klassieke integratie
Voorheen werd voor integratie veel gebruikt gemaakt van certificaten en mainframes, maar tegenwoordig werkt integratie meer met browsers.

Modern
Trigger – Actions
JSON
Browser
Azure, AWS
REST
Hybrid
Oauth, API key

Klassiek
Pub-Sub
EDI, XML, HL7
Visual Studio
Client, Server
SOAP
On premise
AD, Certificaten

Microsofts visie op integratie
Als Macaw onderschrijven wij de visie van Microsoft op integratie. Microsoft Enterprise Integration platform ziet er als volgt uit:

Microsoft zet voor integratie vooral in op het gebruik van Logic Apps. En we zien veel dynamiek op dat gebied. Er zijn inmiddels meer dan 100 connectoren beschikbaar voor Logic Apps. Dat maakt de mogelijkheden eindeloos.

Binnen Macaw helpen wij op al deze fronten onze klanten. Wij integreren on-premise systemen met nieuwe technieken en geven zo de hybride wereld vorm. We ontsluiten datastromen vanuit verschillende (oude) systemen, zoals ERP-systemen. Alle data wordt bij elkaar gebracht en gecentraliseerd i.p.v. gekoppeld. Zo heeft u toegang tot werkelijk alle data. Democratiseren van data dus en dat levert veel toegevoegde waarde op.

Meer weten? Lees de blogs van Steef-Jan, volg @SteefJan op Twitter of neem contact op via steefjan.wiggers@macaw.nl.

Steef-Jan spreekt op de volgende bijeenkomsten: