Macaw.nl/Actueel/Blogs/Digitale Transformatie & Strategie-executie

Digitale Transformatie: tijd voor strategie-executie!

Uitdagingen op het gebied van strategie-executie? Lees in het blog 3 stappen die je helpen om je visie op lange termijn in de praktijk te brengen.

Strategie executie stappen
In het bekende Magic Quadrant van Gartner scoren de leiders hoog op de combinatie van een sterke visie en hun executiekracht. Veel organisaties worstelen echter nog vaak met een van beide. De een lukt het uitstekend om een solide visie te ontwikkelen, maar ervaart vervolgens dat het moeilijk is om die in de praktijk te brengen. Een ander bedrijf heeft de operatie goed op orde, maar mist vaak het vermogen om een visie te formuleren, waardoor continuïteit op de langere termijn een probleem kan worden. Strategie-executie is dan ook een hot topic in de boardroom. Dit blog helpt je om jouw visie op lange termijn uit te werken.

Een van de redenen dat visie en executie moeilijk in balans zijn te brengen, is de manier waarop veel bedrijven nog intern gemanaged worden. In veel gevallen is het al wel gelukt om klantgerichter te werken en op basis van heel veel informatie over klanten kanalen te optimaliseren en nieuwe diensten te ontwikkelen. De marketingafdeling heeft de customer journey goed in kaart, werkt met persona’s en weet zo succesvol te zijn. Maar zonder succesvolle medewerkers geen tevreden klanten.

Stap 1 om strategie en executie meer met elkaar in lijn te brengen, is dus hetzelfde te doen voor medewerkers. Zij zijn als ‘interne klanten’ even belangrijk als externe klanten. Ken je medewerkers dus net zo goed als je klanten en geef hen de juiste middelen om succesvol te zijn. De vervolgstappen om strategie en executie te matchen, zullen dan moeiteloos te zetten zijn.

Van KPI naar OKR

De tweede stap is het veel sterker sturen op visie in plaats van op de status quo. Dat wil zeggen: minder gedetailleerde KPI’s die erop gericht zijn de prestaties van een vorig jaar te verbeteren, en meer Objective Key Results (OKR). OKR worden al jaren toegepast door leiders in Silicon Valley, ze sturen op uitdagende doelen en zorgen ervoor dat mensen over de grenzen van hun eigen silo’s gaan presteren. Het begint met het bepalen van het ultieme doel van de organisatie. Dit doel wordt afgepeld naar Objectives en Key Results op strategisch niveau. Vervolgens zet je deze om in concretere kwartaaldoelen voor ieder team en individu. Medewerkers zijn dan slim genoeg om zelf te sturen op de vereiste werkzaamheden en de juiste resultaten. Een kwartaalaanpak zorgt voor flexibiliteit: je kunt makkelijk op tijd bijsturen, mocht dat nodig zijn.

Bied de juiste tools

Stap 3 is ervoor zorgen dat medewerkers de juiste tools krijgen om hun werk te doen. Waar klanten een informatievoorsprong hebben opgebouwd met de inzet van digitale tools en nieuwe platformen, hebben medewerkers dezelfde behoefte. Veel organisaties hebben te maken met schaduw-IT waarbij medewerkers buiten de IT-afdeling om automatiseringstools gebruiken in hun dagelijkse werk. Schaduw-IT is een duidelijk symptoom dat medewerkers niet goed worden bediend door hun eigen organisatie en dat ze vooruitlopen op het management. Schaduw-IT is risicovol, want hiermee is er geen goed inzicht in locatie en beveiliging van bedrijfsdata. Het is dan ook van belang om schaduw-IT te vermijden door enerzijds medewerkers te voorzien van effectieve tools en anderzijds de bewustwording over het belang van veilig omgaan met bedrijfsdata continu op de agenda te houden.

De exclusieve taak van managers

Betekent het feit dat medewerkers vooral zelf bepalen hoe ze hun werk doen, dat managers niet langer nodig zijn? Integendeel. Het bepalen en afpellen van de brede doelen van de organisatie en van de concrete bijdragen van ieder team aan die doelen, is een complexe bezigheid die skills en ervaring vereist. Daar ligt een belangrijke taak van het management, naast het wegnemen van praktische obstakels die het bereiken van doelen in de weg staan. De kracht van strategie-executie neemt toe wanneer het management erin slaagt los te komen van micromanagement en zich toelegt op zijn exclusieve taak: het bepalen van koers en kaders zodat medewerkers op elk moment zelfstandig in staat zijn die beslissingen te nemen, die ervoor zorgen dat het bedrijf zijn doelen bereikt.

Kijkend naar de laatste trends, is er een duidelijke overeenkomst met wat er in de afgelopen decennia is gebeurd op het gebied van bijvoorbeeld defensie. De moderne militair is goed getraind en beschikt over de nieuwste technologieën om zijn werk onder moeilijke omstandigheden te doen. Mede daardoor heeft hij veel vrijheid om in onverwachte situaties zelf keuzes te maken. Keuzes die uiteraard wel aansluiten bij de brede doelstelling en kaders van een bepaalde missie. Dat model past ook in een moderne organisatie die van digitale transformatie een succes wil maken.

Winnaars weten wendbaarheid, discipline en zelfsturing met elkaar te combineren. Als je je medewerkers kent en het interne management instelt op OKR, dan maak je van visie en executie een gouden duo. Zo verover je wellicht wel een plek in het Magic Quadrant van Gartner en zullen de praktijk en continuïteit op lange termijn succesvol blijken.

Trendrapport Digital Work 2022

trendrapport digital work 2022

Een must-read voor iedere HR- en Business-professional! Dé zes trends die spelen rondom de digital workplace. Download direct het trendrapport of lees hier meer.

Download het trendrapport
Macaw | Full-service digital partner

What's your challenge?

Wij helpen je graag bij het creëren van een unieke klantervaring, het empoweren van je medewerkers en een optimale inrichting van IT. Dé ingrediënten voor een succesvolle digitale transformatie binnen jouw organisatie. Ben je op zoek naar een advies op maat of wil je een keertje sparren? Maak een afspraak of bel ons. Onze experts staan voor je klaar.

macaw nederland contact
Contact