Macaw.nl/Inspiratie/Blogs/De cruciale rol van menselijk gedrag bij master data management

De cruciale rol van menselijk gedrag bij master data management

Ontdek waarom zaken als data-eigenaarschap en sponsorship essentieel zijn bij MDM en hoe je daar als organisatie vorm aan kan geven.

master data management 2

De afgelopen jaren hebben organisaties veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van robuuste data platforms. Daarmee kunnen bedrijven op een slimme manier grote hoeveelheden data verzamelen, opslaan en verwerken, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen genereren om te blijven groeien. De volgende stap is om écht datagedreven te gaan werken. Daarvoor is datakwaliteit van onschatbare waarde. Want data wordt pas echt waardevol als organisaties sturen op betrouwbare en nauwkeurige informatie. Slechte datakwaliteit kan leiden tot kostbare fouten, inefficiënte processen en verkeerde strategische keuzes. Daarom is het belangrijk dat bedrijven de integriteit van hun data waarborgen en databronnen optimaliseren.

Master data management (MDM) is een onmisbaar hulpmiddel geworden om datakwaliteit te bevorderen. Met master data management creëren organisaties een ‘golden record’ – een betrouwbare en eenduidige versie van de waarheid van alle data uit verschillende bronsystemen. Zo is het mogelijk om nauwkeurige en betrouwbare datasets te ontwikkelen, die de basis vormen voor goed onderbouwde strategische besluitvorming en het stroomlijnen van bedrijfsprocessen.

Achter de technologieën en processen schuilt echter een factor die vaak over het hoofd wordt gezien: menselijk gedrag. De betrokkenheid en inzet van medewerkers spelen een cruciale rol in het succes van MDM-initiatieven. In dit blog verkennen we waarom zaken als data-eigenaarschap en sponsorship essentieel zijn bij MDM en hoe je organisatie daar vorm aan kan geven.

De overgang naar een datagedreven cultuur

Een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van MDM is het omgaan met verandering. Het opzetten van nieuwe processen, het introduceren van technologieën en het herdefiniëren van workflows kunnen weerstand veroorzaken bij medewerkers. Daarom is change management van vitaal belang. Het gaat niet alleen om het trainen van medewerkers om nieuwe tools te gebruiken, maar ook om het begrijpen van de waarde die MDM toevoegt en hoe het hun dagelijkse taken kan vereenvoudigen.

Communicatie en bewustwording: de bouwstenen voor master data management

Effectieve communicatie is een belangrijke bouwsteen voor iedere MDM-strategie. Medewerkers moeten begrijpen waarom je MDM toepast, welke voordelen het biedt en hoe het aansluit bij de bredere bedrijfsdoelstellingen. Het creëren van bewustzijn helpt om weerstand te verminderen en medewerkers aan boord te krijgen. Werknemers moeten niet alleen weten hoe ze MDM-tools moeten gebruiken, maar ook waarom ze dat moeten doen.

Samenwerking en data-eigenaarschap

MDM kan alleen succesvol zijn als het een gezamenlijke inspanning is binnen de organisatie. Verschillende afdelingen en teams hebben vaak verschillende perspectieven op data en processen. Het bevorderen van samenwerking en het definiëren van duidelijke data-eigenaarschap is van vitaal belang. Een duidelijk gedefinieerde eigenaar zorgt voor betrouwbare informatie voor besluitvorming en rapportage, bevordert data governance en draagt bij aan het succes van MDM binnen de organisatie. Dit betekent dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn, om ervoor te zorgen dat data over de hele organisatie consistent en nauwkeurig is.

Continue training en ontwikkeling

De technologieën en best practices rondom MDM veranderen voortdurend, denk maar aan de komst van Fabric en OpenAI. Het is belangrijk om medewerkers up-to-date te houden en ze training- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Dit kan variëren van workshops over nieuwe technologieën tot het delen van casestudy’s over succesvolle MDM-implementaties. Medewerkers die zich gesteund voelen en zien dat hun werkgever investeert in hun groei, zullen eerder gemotiveerd zijn om actief deel te nemen aan MDM-initiatieven.

Het belonen van datakwaliteit en compliance

Een andere manier om menselijk gedrag te stimuleren, is door het belonen van positief gedrag. Bij MDM betekent dit het erkennen en belonen van medewerkers die zich inzetten voor nauwkeurige data-invoer, het volgen van processen en het handhaven van hoge datakwaliteit. Dit kan variëren van erkenning in teamvergaderingen tot tastbare beloningen. Positieve versterking kan medewerkers motiveren om consequent bij te dragen aan het succes van MDM.

Creëer draagvlak voor je datastrategie

Vanuit het management moet het belang van datakwaliteit duidelijk zijn. Organisaties moeten op zoek naar een of meerdere sponsoren binnen de organisatie die het belang van datakwaliteit begrijpen. Deze personen hebben niet alleen een leiderschapsrol, maar moet ook betrokkenheid tonen bij het oplossen van problemen en het nastreven van verbeteringen. Toegewijde sponsoren inspireren anderen in de organisatie en plaatsen MDM op de agenda van het management.

Realiseer het volledige potentieel van master data management

Hoewel de focus vaak ligt op technologieën en processen, is het van vitaal belang om de menselijke factor niet over het hoofd te zien. Menselijk gedrag, betrokkenheid en inzet vormen de ruggengraat van elke MDM-implementatie. Draagvlak, eigenaarshap, change management, communicatie, samenwerking en voortdurende ontwikkeling zijn essentiële elementen om een datagedreven cultuur te creëren en te behouden. Door deze aspecten te omarmen, realiseer je als organisatie het volledige potentieel van hun MDM en leg je een solide basis voor succes op de lange termijn.

Meer weten over de aanpak van master data management? Lees ons whitepaper “Het strategisch belang van master data management voor de moderne organisatie”.

Ontdek de sleutel tot effectief data management

Master data management is een onmisbare schakel voor iedere moderne organisatie. Maar waar begin je? Hoe kies je de beste oplossing voor jouw organisatie? In dit whitepaper bieden we je een stappenplan om aan de slag te gaan met MDM.

Lees het whitepaper
Partnerships

Microsoft & Macaw: strategische partners in digitale transformatie

Op zoek naar een ervaren, gedreven en succesvolle Microsoft Gold Partner? Macaw heeft meer dan 25 jaar expertise in de Microsoft-stack, de best gekwalificeerde mensen en uiteenlopende ervaring door ons werk voor klanten als Heineken en TataSteel. We zijn in staat voor elke klant de beste oplossing neer te zetten. Meer weten over onze partnerships?

Contact