Macaw.nl/Inspiratie/Blogs/Datamanagement: naar één versie van de waarheid met Fabric

Datamanagement: naar één versie van de waarheid met Fabric

Data verzamelen, analyseren en gebruiken vanaf één platform: een nieuwe fase van datavolwassenheid.

Fabric Microsoft
Nu datagedreven werken aan terrein wint, is het voor veel bedrijven extra belangrijk om de kwaliteit en nauwkeurigheid van alle gegevens te waarborgen. Je wilt immers geen beslissingen nemen op basis van onjuiste data. Maar: het integreren van gegevens uit verschillende bronnen en systemen is voor veel bedrijven nog een uitdaging. Hoe kan Microsoft Fabric daarbij helpen?

Data verzamelen, opslaan, beheren en gebruiken

Om waardevolle inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen, moeten bedrijven strategisch bepalen hoe ze data verzamelen, opslaan, beheren en gebruiken. Voor veel bedrijven is het een flinke klus, waarbij het draait om het combineren van technologie, processen en menselijke expertise. Een uitdaging, en dat terwijl de behoefte aan een solide datamanagementfundament bij veel organisaties groeit en iedereen écht waarde wil halen uit data.

Eén versie van de waarheid

‘Veel organisaties hebben te maken met meerdere versies van de waarheid: hun data komt uit veel verschillende bronnen met verschillende data structuren’, licht Marc Lelijveld van Macaw toe. De Data & Analytics Consultant signaleert een beweging richting één versie van de waarheid. ‘Er komt langzaam een switch richting het doorbreken van silo’s, een wens voor een one company strategy. Dat draagt absoluut bij aan die ene versie van de waarheid. We zijn aangekomen bij een nieuwe fase van datavolwassenheid.’  

Paraplu voor analytics-tools

Fabric, de nieuwste dienst van Microsoft, sluit naadloos aan bij die ontwikkeling en helpt bedrijven om data te analyseren, zonder duplicaties en vanaf één platform. Fabric is een software as a service (SaaS), gericht op het vergemakkelijken van datamanagement binnen bedrijven. Alle workloads zijn gecentraliseerd: van data movement tot data science, real-time analytics en business intelligence, data lakes, data engineering en data-integratie. Fabric is als een paraplu voor verschillende analytics-tools die je wellicht al gebruikt, zoals DataFactory en Power BI.

Data uit verschillende bronnen in OneLake

Fabric begrijpt de behoefte van bedrijven om flexibel te zijn en snel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt, zonder dat de security, governance en compliance daaronder lijdt. ‘Binnen Fabric is OneLake is één van de belangrijkste componenten: OneLake is de plaats waar alle data uit verschillende bronnen samenkomt en ontsloten wordt voor alle vormen van analytics’, vertelt Marc. ‘Dankzij OneLake voorkom je duplicatie van data. Niet alleen handig, maar ook kostenbesparend. Want meestal is opslag nogal een kostenfactor in een bedrijf. Daar komt een einde aan met OneLake, dat je kunt zien als de OneDrive of Sharepoint voor data.’

Eenvoud en gemak

Data engineers, data scientists en data analisten werken met Fabric dus allemaal in een soortgelijke omgeving. Zaken als netwerken, security en firewalls zijn standaard geregeld in één platform. Je hebt geen deployment nodig en eindgebruikers kunnen veelal zonder tussenkomst van IT aan de slag met data. Gegevens zijn gemakkelijker te onderhouden en het is eenvoudiger om overzicht te houden; vooral in grotere bedrijven een groot pluspunt. Fabric geeft bovendien inzicht in wie wat met welke data doet en wie of wat (onnodig) veel capaciteit gebruikt.

Bekijk ons webinar over Fabric

Maar er is meer te delen over Fabric! In ons nieuwste webinar praten onze experts je verder bij over deze service. Want: hoe is de security bijvoorbeeld geregeld? Hoe kun je een pipeline implementeren in je workspace in Data Factory? Is dat echt veel gemakkelijker dan wanneer de basis van je dataplatform in Azure ligt? Daarnaast komen enkele revolutionaire features van Fabric aan bod, zoals Data Activator. Met deze automatiseringstool kun je eenvoudig sturen op relevante metrics en snel actie ondernemen op data. Als Microsoft Partner nodigen we je van harte uit om er alles over te horen in ons Fabric webinar.

Alle ins en outs over Fabric

Wat betekent de komst van deze nieuwe technologie voor de roadmap van jouw organisatie? Onze experts praten je in dit webinar bij.

Kijk het webinar
Partnerships

Microsoft & Macaw: strategische partners in digitale transformatie

Op zoek naar een ervaren, gedreven en succesvolle Microsoft Gold Partner? Macaw heeft meer dan 25 jaar expertise in de Microsoft-stack, de best gekwalificeerde mensen en uiteenlopende ervaring door ons werk voor klanten als Heineken en TataSteel. We zijn in staat voor elke klant de beste oplossing neer te zetten. Meer weten over onze partnerships?

Contact