Macaw.nl/Inspiratie/Blogs/Start App Innovation in jouw organisatie met deze 6 R’en

Start App Innovation in jouw organisatie met deze 6 R’en

Door je applicatielandschap te innoveren krijgt jouw organisatie meer wendbaarheid, snelheid, efficiëntie, kostenbesparing en compliancy. De 6 R’en in dit blog helpen je de juiste innovatiestrategie te bepalen.

De voordelen van App Innovation zijn overduidelijk. Voor een organisatie is het onderhouden van softwarelicenties kostbaar en alle benodigde technische kennis daarvoor is niet altijd in huis. Ook moeten updates vaak handmatig worden bijgewerkt. Een werkplek in de cloud vergt nauwelijks onderhoud, want de online software wordt automatisch bijgewerkt. Dankzij App Innovation hoeft de beheerder minder aandacht te besteden aan de techniek, en kan zich meer bezighouden met het leveren van toegevoegde waarde van de dienst voor het bedrijf.

Knappe organisatie die de cloud dan nog kan weerstaan, toch? De afgelopen jaren is de trektocht naar de cloud dan ook enorm gegroeid. Deze beweging benaderen ze echter vooral vanuit de infrastructuur. Het netwerk gaat naar de cloud, en servers worden verplaatst naar virtual machines. Daarbij worden de applicaties vaak vergeten. Die verhuizen vaak simpelweg mee, maar zonder de juiste benadering wordt de gang naar de cloud niet optimaal benut. Er zijn veel voordelen te behalen met de juiste inrichting van applicaties. Als ze de juiste aandacht krijgen en worden ingericht met cloud native technologie, zijn ze beter schaalbaar, beheersbaar en kosteneffectief te maken en te houden. Over deze basisprincipes van App Innovation lees je ook meer in het whitepaper ‘Zo maak je je applicatielandschap klaar voor de toekomst’.

Het half-migreren van applicaties van on-premises naar de cloud kan de financiële en praktische voordelen ervan volledig teniet doen, zowel op korte als op lange termijn. Daarom moet elke cloudmigratie-roadmap een duidelijke migratiestrategie definiëren voor elke applicatie. Bij deze beoordeling moet een organisatie niet alleen naar technische aspecten kijken, maar ook naar business, security en compliance. De gekozen strategie heeft een fundamentele invloed op de verwachte migratie-inspanning, de potentiële voordelen van het gebruik van de cloud en mogelijke kostenbesparingen op de lange termijn van het nieuwe operationele model. 

Compliancy en security worden vaak als doel genoemd voor een verhuizing naar de cloud. Maar alleen die beweging naar de cloud betekent allerminst dat je applicaties ook beheersbaar en compliant zijn. In de migraties gaat veel aandacht naar de infrastructuur, zodat de organisatie niet altijd ziet dat er problemen met de applicaties kunnen optreden.

De vervolgstappen worden vaak vergeten of overgeslagen vanuit kostenperspectief. Als applicaties op een virtual machine draaien, betekent dat nog niet dat ze efficiënt zijn. Kijk altijd kritisch naar de inrichting van het applicatielandschap.  

De 6 R’en van App Innovation

Om dit proces goed te begeleiden en de gang naar de cloud te optimaliseren, onderscheiden we de 6 R’en. Elke “R” is een mogelijke migratiestrategie voor de applicaties. Iedere R staat voor een scenario dat op alle applicaties van toepassing kan zijn. We onderzoeken welk scenario het beste bij de applicaties past, zodat er een uitgebalanceerd applicatielandschap ontstaat. We onderscheiden daarbij: 

  1. Rehost. Dit is meestal de meest voor de hand liggende en makkelijke oplossing. Veel ondernemingen doen aan ‘lift & shift’. De applicatie wordt opgepakt, draait niet meer op een lokale server, maar op een virtual machine in de cloud. 
  2. Replatform. Kort gezegd: ‘lift & evolve’. Hierbij wordt een deel van de applicatie cloud native gemaakt. We noemen dit ook wel de gulden middenweg; zaken die makkelijk cloudnative geregeld kunnen worden, zullen cloudnative gedaan worden. De rest blijft zoals het was voordat de applicatie naar de cloud verhuisde.
  3. Repurchase. Kunnen we de applicatie vervangen door een andere, bestaande applicatie? Het kan voorkomen dat er in het landschap een applicatie is die verouderd is. Misschien kunnen de diensten ook door een nieuwe applicatie met meer mogelijkheden worden ondersteund. Dan kan het voordelig zijn om een andere pakketselectie te doen of om te kiezen voor een SaaS-variant.
  4. Retire. Dat lijkt een makkelijke stap; de applicatie heeft bijvoorbeeld nog maar weinig gebruikers, dus het ontmantelen ervan heeft lage impact op de gebruikerservaring, maar bespaart flinke kosten.
  5. Retain. Dit is het makkelijkste scenario: de applicatie werkt op de juiste manier, dus niemand hoeft eraan te zitten. Hij blijft zoals hij is.
  6. Refactor. Dit is het meest ingrijpende scenario en heeft vaak betrekking op de onderscheidende applicaties, die de USP’s van de organisatie ondersteunen. Dit is vooral van toepassing op bedrijfskritieke applicaties waar geen standaard SaaS-oplossingen voor beschikbaar zijn. Dat zijn daarom eigenlijk altijd maatwerkapplicaties, waarbij schaalbaarheid enorm belangrijk is. Deze applicaties moeten bij de overgang naar de cloud misschien wel opnieuw ontworpen worden, zodat ze optimaal profiteren van cloud native functies.

App Innovation: de aanpak van Macaw

Door middel van deze zes scenario’s brengen we je applicatielandschap in kaart. Iedere applicatie leggen we langs de meetlat van de 6 R’en. Afhankelijk van technische en businesseigenschappen, bepalen we wat de beste manier is om de levenscyclus van een applicatie te continueren. Of discontinueren, dat is dus ook een mogelijkheid. 

Na de inventarisatie stellen we een plan op: Wat zou de komende jaren met de applicaties gedaan moeten worden om ervoor te zorgen dat je business beter wordt ondersteund, dat kosten omlaag gaan en dat ze compliant zijn? Veel organisaties herbergen makkelijk honderd applicaties, bij multinationals kunnen dat duizenden zijn. We stellen de klant zelf in staat om de applicaties te beheren. Wij vinden dat een organisatie voor zijn onderscheidende applicaties niet afhankelijk moet zijn van externe consultancy. Die zijn simpelweg te uniek om niet zelf te beheren en te ontwikkelen. Wij willen organisaties helpen om naar de cloud te komen, op een verantwoorde manier. 

In één of meerdere business workshops lichten we de organisatie door. We bekijken de bedrijfsdoelstellingen vanuit onder meer marketing, sales, strategie en pellen ze vervolgens af naar het IT-landschap. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de applicaties die de organisatie uniek maken. Dat zijn bij uitstek de applicaties die cloud native, compliant en schaalbaar moeten zijn. 

Als de doelstellingen geformuleerd zijn, gaan we verder met technische sessies. We maken een inventarisatie van de applicaties; is het maatwerk, SaaS of zijn er andere vormen? We lichten de applicaties door om te bepalen of ze cloud-ready zijn. Aan de hand van de 6 R’en bepalen we welke richting de applicaties moeten inslaan.

Voor- en nadelen van iedere R

Ieder scenario bij App Innovation heeft voor- en nadelen, die je tegen elkaar kunt afwegen. Waar kun je zoal aan denken? We hebben het hier voor je uiteengezet: 

Rehost
Rehosting werkt bijvoorbeeld goed bij de migratie van een legacy-landschap. Op de korte termijn levert het een kostenbesparing op, maar op lange termijn kost de cloud vaak meer, en dat komt door bijvoorbeeld storage, processor ticks en kosten van virtual machines. Simpelweg je oude spullen oppakken en in de cloud plaatsen kan ook gevolgen hebben voor de performance. Die kan achteruit gaan. 

Replatform
Dit scenario kan niet gezien worden als optimalisatie en het blijft op onderdelen niet schaalbaar. Het levert wel snel, tastbaar resultaat op zonder al te veel aan de architectuur te hoeven veranderen. Database-intensief werk kan bijvoorbeeld in de cloud geplaatst worden, terwijl de voorkant on=premise blijft. 

Repurchase
Samen te vatten als ‘drop & shop’, ofwel: gooi de applicatie overboord en bouw of koop een nieuwe. Voor oudere applicaties die niet meer goed ondersteund worden is dit een goede oplossing. Aan de andere kant is het ook een rigoureuze stap, omdat je helemaal opnieuw begint en waarschijnlijk ook een datamigratie moet doen.  

Retire
Het daadwerkelijk stoppen van applicaties is de meest pijnlijke stap. Ja, je houdt tijd over en je kunt die ergens anders aan besteden. Dat klinkt eenvoudig, maar het kan moeilijk zijn om aan te wijzen welke applicaties uitgezet kunnen worden. Er is gevaar van te vroeg een applicatie sluiten. Vooral bij bedrijven die overnemen of overgenomen worden, zijn ze wel te identificeren. Daadkracht van het team is hier gewenst, en het team moet met een goede motivatie komen waarom de applicatie stopt. Er kan bijvoorbeeld nog een kleine groep gebruikers zijn die hard protesteert tegen sluiting.

Retain
Sommige applicaties zijn gewoonweg niet geschikt voor de cloud. Applicaties die in fabrieken de productielijn monitoren hoeven bijvoorbeeld niet per se in de cloud. Die functioneren prima on premise. Maar ook applicaties die foutdetectie orkestreren kunnen buiten de cloud blijven. Bij deze applicaties is snelheid het allerbelangrijkste, en verplaatsing naar de cloud kan net die milliseconde vertraging opleveren die zorgt dat de applicatie niet meer goed functioneert. 

Refactor
De voordelen: de applicatie is op deze manier compleet geoptimaliseerd voor de cloud, wordt schaalbaar en kosten-efficiënter. Maar het gaat hier wel om een implementatie van een nieuwe applicatie, en dat betekent dat er developmentkosten en beheerskosten gemaakt moeten worden. Dat is vooral een investering bij de start, op lange termijn vallen die kosten mee.

Taking the next step

Wil je een keertje sparren of advies over het moderniseren van jouw applicatielandschap? Onze experts helpen je graag verder met bijvoorbeeld een Application Landscape Assessment. Neem telefonisch contact op of laat via het digitale contactformulier jouw gegevens achter. We love challenges! 

Michel Heijman Power Platform

Application Landscape Assessment

Wil je een keertje sparren of advies over het moderniseren van jouw applicatielandschap? Onze Head of Technology, Michel Heijman, helpt je graag verder met een Application Landscape Assessment.
Partnerships

Microsoft & Macaw: strategische partners in digitale transformatie

Op zoek naar een ervaren, gedreven en succesvolle Microsoft Gold Partner? Macaw heeft meer dan 25 jaar expertise in de Microsoft-stack, de best gekwalificeerde mensen en uiteenlopende ervaring door ons werk voor klanten als Heineken en TataSteel. We zijn in staat voor elke klant de beste oplossing neer te zetten. Meer weten over onze partnerships?

Contact