Macaw.nl/Cases/Other/Santeon harmoniseert data voor betere patiëntenzorg

Santeon harmoniseert data voor betere patiëntenzorg

Macaw helpt bij het bouwen van een modern Health Intelligence Platform
icon
Data van zeven verschillende ziekenhuizen collectief gebruiken voor betere zorg- en dienstverlening: dat was de missie van Santeon, het grootste zorgnetwerk van Nederland. Met het Microsoft Intelligent Data Platform ontstond het moderne Health Intelligence Platform Santeon, oftewel: HIPS. Macaw hielp Santeon in deze intensieve reis naar datagedreven zorg, voor betere patiëntresultaten.
De zeven topklinische ziekenhuizen van Santeon liggen verspreid door heel Nederland en hebben één ding gemeen: ze streven allemaal naar optimale zorgkwaliteit en maximale patiënttevredenheid, met als leidend principe de VBHC-theorie. Dit doen ze ieder als individueel ziekenhuis, maar vooral ook door samen te werken en continu te leren en verbeteren. Samen zijn het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht, OLVG in Amsterdam, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Maasstad in Rotterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen goed voor zo’n 11 procent van de ziekenhuiszorg in Nederland. Met meer dan 36.000 medewerkers en 3,1 miljard zorgomzet per jaar is Santeon een grote speler in het zorglandschap.

Data delen tussen zeven ziekenhuizen 

Net als andere zorginstellingen heeft ook Santeon te maken met de nodige uitdagingen. Vergrijzing, personeelstekorten, een toenemend aantal chronisch zieken, beperkte budgetten: de druk neemt toe op de Nederlandse gezondheidszorg. In 2020 ontsproot bij Santeon het idee om op slimme manieren de uitdagingen het hoofd te gaan bieden, bijvoorbeeld door het verzamelen van data vanuit de zeven ziekenhuizen, over specifieke aandoeningen. Maar: binnen de Santeon-ziekenhuizen was sprake van ongelijksoortige gegevensbeheerstructuren. Ieder ziekenhuis had z’n eigen datasets in eigen formaat en zijn eigen type governance. De zeeën aan beschikbare data kónden dus niet samenkomen.

Patronen herkennen, innoveren, vergelijken

Met het Samen Beter-motto van Santeon in gedachten, was het plan dan ook al snel helder: een manier vinden om alle data wél collectief te kunnen verbinden, zodat zorgverleners processen effectiever en efficiënter konden maken. ‘Als je data over aandoeningen en behandelingen uit alle zeven ziekenhuizen samenbrengt, kunnen analisten en zorgverleners patronen herkennen, vergelijkingen maken, innovaties voorstellen’, licht Michel Hankel toe. Hij was als Client Manager van Macaw betrokken bij het Santeon-project. ‘Dit levert ontzettend bruikbare, relevante inzichten over aandoeningen die bijdragen aan betere patiëntresultaten.’

Blended teams, Azure & Macaw-framework

Maar: dataharmonisatie op een dergelijk grote schaal is geen eenvoudige opdracht, zeker niet in de zorg waar zaken als compliance, security en governance van extra groot belang zijn. Een multidisciplinair team van zowel technische als medische specialisten van Santeon sloot zichzelf een week op, en zo ontstond het fundament van het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS). ‘Toen Macaw vervolgens als partner in beeld kwam, had Santeon al een Proof of Concept gedaan en lag er dankzij het vooronderzoek een gedegen basis klaar om samen aan de slag te gaan met het dataplatform’, aldus projectleider René Verhaag van Macaw. 

Van dataplatform tot bijscholing

De propositie van Macaw was het opzetten van een Smart Data Platform op basis van Azure, voor de verwerking en analyse van gegevens op het uiteindelijke centrale platform. ‘Inclusief interoperabiliteitsstandaarden voor samenwerking, het veranderingsbeheer en de bijscholing van Santeon-medewerkers’, zegt Michel. Tijdens het jaar van de implementatie groeide het programma verder uit naar een Azure Foundations Landing Zone, de Santeon Training Academy op Azure, Data Architecture en Adoption & Change Management. Uiteindelijk kwam daar ook nog Azure DevOps bij, samen met Teams en Sharepoint voor een nog betere communicatie binnen het Santeon zorgnetwerk.

Soepele implementatie

‘Het Macaw Data Platform-framework waarmee we werken, sloot naadloos aan op de wensen van Santeon’, zegt René. ‘We konden dus volstaan met een reguliere implementatie, die heel soepel verliep. ‘Waar we maatwerk moesten leveren, zochten we aansluiting met de data-analisten van Santeon en inventariseerden we welke tools voor hen wenselijk waren op Azure. Bij iedere stap hebben we veel aandacht besteed aan veiligheid; een extra securitylaag zorgt ervoor dat de data niet alleen encrypted zijn, maar ook geanonimiseerd. Analyses van de data vinden plaats binnen de HIPS-omgeving en de data binnen HIPS verlaten het platform nooit.’ 

Samen de schouders eronder

De blended teams van Macaw-consultants, technische professionals en zorgverleners van Santeon zijn volgens Michel en René de sleutel geweest tot de succesvolle lancering van HIPS. ‘We waren een goede match. Macaw brengt geen mensen met stropdassen naar binnen, maar gaat laagdrempelig en toegankelijk de verbinding aan. Dat paste bij Santeon. Door samen op een nuchtere, begripvolle manier de schouders eronder te zetten en onze consultants veel op locatie te hebben, was de weg naar HIPS zonder al te grote hobbels’, zegt René.

Relatie en agile-werkwijze

‘Macaw hecht veel belang aan een 1-op-1-relatie met klanten. Bij Santeon kozen we dan ook voor een samenwerkingsvorm waarbij wij korte lijnen hadden met Santeon, en Santeon zelf met alle zeven ziekenhuizen in het land’, vertelt René. ‘Santeon heeft dat fantastisch gedaan. Waren er conflicterende wensen, dan konden we samen altijd de gemene deler blijven zien. De agile-aanpak van Macaw zorgde voor een controleerbaar en voorspelbaar proces, van de tekentafel tot het ontstaan van dataplatform.’ 

Voordoen, samendoen en zelf doen

Om vervolgens alle medewerkers de waarde van het nieuwe, gedurfde HIPS te laten inzien, zette Santeon met Macaw een bijscholingsinitiatief op: HIPSpiration. In inspiratiesessies kregen medewerkers de kans om te onderzoeken hoe HIPS hen kon ondersteunen in hun dagelijkse werk, en leerden ze hoe waardevol data gedreven gezondheidszorg is. ‘Macaw gelooft in het principe: eerst voordoen, dan samendoen en daarna zelf doen. Santeon pakte dat moeiteloos op, heeft het HIPS intussen zelf doorontwikkeld en mensen aangenomen met de juiste skills. Hierin speelden wij slechts een adviserende rol. Jezelf overbodig maken vinden wij belangrijk, al blijven we natuurlijk in het beheer nog wel betrokken’, zegt Michel.

‘Als je data over aandoeningen en behandelingen uit alle zeven ziekenhuizen samenbrengt, kun je patronen herkennen, vergelijkingen maken, innoveren.’ Michel Hankel, Client Manager Macaw

Verbeterde patiëntresultaten 

De samenwerking tussen multidisciplinaire specialismen is verbeterd, het lerend vermogen binnen de organisatie is toegenomen en de behandelervaring voor de patiënt is erop vooruitgegaan. De patiënttevredenheid is gestegen.

Ook datagedreven werken?

Santeon is trots op de veranderingen die ze mede dankzij HIPS hebben doorgemaakt. De ziekenhuizen maken frequent gebruik van datagedreven gezondheidszorg en moedigen ook andere ziekenhuizen in het land aan om hiermee aan de slag te gaan. Het Microsoft Intelligent Data Platform maakt dat mogelijk. Wil jouw zorgorganisatie ook inventief, vooruitstrevend en relevant zijn? En daarbij de beste patiëntervaring bieden en data en technologie slim inzetten voor continue verbeteringen? We helpen je graag! Neem contact met ons op.

Klantgedrag begrijpen én zelfs voorspellen? De beste customer experience begint bij data.

Lees meer over de voordelen en mogelijkheden van een CDP voor jouw organisatie.

 

Ontdek meer
Uitdaging
Santeon wilde data vanuit haar zeven topklinische ziekenhuizen harmoniseren, om zo betere en efficiëntere zorg te kunnen leveren. Ieder ziekenhuis had echter z’n eigen datasets in eigen formaat en eigen governance.
Aanpak
Santeon bouwde samen met Macaw het moderne Health Intelligence Platform (HIPS) op basis van een Smart Data Platform op Azure. Blended teams van Macaw en Santeon, korte lijntjes en het Macaw-framework zorgden voor een succesvolle implementatie.
Resultaat
De samenwerking tussen multidisciplinaire specialismen is verbeterd, het lerend vermogen binnen de organisatie is toegenomen en de behandelervaring voor de patiënt is erop vooruit gegaan. De patiënttevredenheid is gestegen.
Partnerships

Microsoft & Macaw: strategische partners in digitale transformatie

Op zoek naar een ervaren, gedreven en succesvolle Microsoft Gold Partner? Macaw heeft meer dan 25 jaar expertise in de Microsoft-stack, de best gekwalificeerde mensen en uiteenlopende ervaring door ons werk voor klanten als Heineken en TataSteel. We zijn in staat voor elke klant de beste oplossing neer te zetten. Meer weten over onze partnerships?

Data Platform
icon
Finance
CED haalt meer uit data door ontwikkeling van Modern Smart Data Platform in de cloud
‘Schade-specialist’ CED was op zoek naar een oplossing om sneller en kwalitatief betere data-inzichten te leveren aan haar zakelijke doelgroep. Dat werd het Modern Smart Data Platform. Welke inzichten leverde dat op?
Contact