Windows Azure Veiligheidsregio Kennemerland

Communicatie via de website

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) omvat tien gemeenten en circa een half miljoen inwoners. In deze regio werken gemeenten en hulpverleningsdiensten samen op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. Zij verkleinen de risico’s op crises, zorgen voor een optimale voorbereiding op incidenten en een adequate aansturing in geval van een ramp. Accurate communicatie richting burgers is daarbij essentieel en de website een belangrijk middel. Zeker in situaties dat elke seconde telt moet de site bereikbaar blijven – hoe groot de bezoekerspiek ook is. In het verleden bleek dat de VRK-website de piek tijdens de bekende poldercrash niet aankon. Het ongewenste gevolg: bezoekers konden er niet terecht voor de laatste informatie.

Website op Windows Azure

Macaw adviseerde VRK om over te stappen op Windows Azure, een schaalbare cloudoplossing die het mogelijk maakt snel netwerkcapaciteit bij te schalen in geval van piekbelasting. Het voordeel: VRK hoefde niet over te gaan tot de aanschaf van een grote hoeveelheid extra capaciteit die de organisatie toch grotendeels niet zou gebruiken. Omdat de site nu draait op Windows Azure is er in geval van een te verwachten netwerkpiek direct capaciteit bij te schalen. En na de ramp is deze ook weer te verminderen, waardoor VRK enkel betaalt voor het daadwerkelijke gebruik. Macaw adviseerde daarnaast om over te stappen op Umbraco, een contentmanagementsysteem dat optimaal samenwerkt met Windows Azure.

Schaalbare Windows Azure-oplossing

Dankzij de door Macaw geadviseerde, schaalbare Windows Azure-oplossing communiceert VRK in geval van een ramp optimaal met de inwoners van de regio. De website blijft namelijk online, hoeveel bezoekers er ook tegelijkertijd zoeken naar informatie. Zo vervult de VRK zijn kerntaak als accurate communicatievoorziener richting burgers. De combinatie met Umbraco zorgt er bovendien voor dat berichten direct en zeer intuïtief online zijn te zetten, wat zeker telt in situaties met een snelle opeenstapeling van nieuwsfeiten. De VRK-website is uitgebreid getest op een rampsituatie met een grote bezoekersstroom naar de site. De site bleef in de lucht en uitstekend bereikbaar.

Ties van de Voort
Segmentmanager

What's your challenge?