Macaw.nl/Inspiratie/Blogs/Werken met Microsoft Fabric: van start tot toekomst

Werken met Microsoft Fabric: van start tot toekomst

De doorontwikkeling van Microsoft Fabric gaat snel: straks kun je er niet meer omheen.

Bedrijven willen flexibel zijn, snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt en ondertussen een stabiele security, governance en compliance hebben. Datamanagement is daar een belangrijke factor bij. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar één versie van de waarheid in hun data. Microsoft Fabric, de nieuwste dienst van Microsoft, speelt in op die ontwikkeling en helpt bedrijven om data te analyseren, zonder duplicaties en vanaf één platform. Hoe kun je starten met Fabric?

Wat is Microsoft Fabric?

Microsoft Fabric is een software as a service (SaaS) en omvat verschillende analytics-tools zoals Data Factory en Power BI. Alle workloads binnen Fabric zijn gecentraliseerd. Van data movement tot data science, real-time analytics en business intelligence, data lakes, data engineering en data-integratie. Binnen Fabric is OneLake de plaats waar alle data uit verschillende bronnen samenkomt en ontsloten wordt. Wekelijks verschijnen er nieuwe features voor Fabric; de ontwikkelingen gaan snel.

Start met een value case

‘Dit is hét moment waarop je hands on kunt ervaren wat Fabric jou oplevert’, zegt Marc Lelijveld (Data & Analytics Consultant). ‘Je kunt kiezen waar je wilt beginnen en hoe je wilt opbouwen. Start bijvoorbeeld met een value case of proof of concept, zodat je kunt experimenteren met Fabric en welke waarde het voor jouw bedrijf of team heeft. Je kunt bij Azure blijven als je wilt, er is geen einde levensduur gegeven. Maar Fabric zal sneller evolueren; er komt een moment dat je niet meer om Fabric heen kunt.’

Migreren naar Fabric

Wie Power BI al goed in de steigers heeft staan, stapt extra eenvoudig over op Fabric. Maar ook voor wie nog niet werkt met Power BI, zijn er zijn verschillende ongecompliceerde migratiepaden mogelijk.  Marc: ‘Allereerst is het belangrijk om te weten dat er geen vendor lock-in is, de data is opgeslagen in een open format. Dus als je bijvoorbeeld bestaande workloads hebt in Synapse, kun je die –samen met al je notebooks- eenvoudig migreren naar Fabric. Een ander voordeel is dat migratie van Synapse naar Fabric is mogelijk, maar ook andersom.’

Samenwerken: de kracht van Fabric

In je team hoeft niet één persoon te zijn die alles kan en Fabric van binnen tot buiten kent: de kracht van Fabric is juist het samenwerken in dezelfde workspace. ‘Kijk binnen je team waar ieders sterke punten en skills liggen, waar hiaten zijn. Wie kan al met wat aan de slag? Het samenwerken in Fabric biedt grote voordelen. De pipeline die bijvoorbeeld door de data engineer is gebouwd, bevindt zich in dezelfde workspace als waar de data analist later een dataset en een rapport op zal bouwen. Als team word je steeds flexibeler in en met het werken met Fabric’, aldus Marc.

Bekijk ons webinar

In ons webinar vertelt Marc hoe Fabric je in staat stelt om dingen te doen die voorheen niet binnen handbereik waren. Ook gaat hij in op de killerfeatures van Fabric in het heden en de toekomst. Zo staat bijvoorbeeld Data Activator op de planning, en zal op termijn AI zijn intrede doen in Fabric als een co-pilot in iedere afzonderlijke workload. Bekijk hier het webinar om nog meer te ontdekken over Fabric en wat deze dienst jou kan brengen.

Alle ins en outs over Fabric

Wat betekent de komst van deze nieuwe technologie voor de roadmap van jouw organisatie? Onze experts praten je in dit webinar bij.

Kijk het webinar
Partnerships

Microsoft & Macaw: strategische partners in digitale transformatie

Op zoek naar een ervaren, gedreven en succesvolle Microsoft Gold Partner? Macaw heeft meer dan 25 jaar expertise in de Microsoft-stack, de best gekwalificeerde mensen en uiteenlopende ervaring door ons werk voor klanten als Heineken en TataSteel. We zijn in staat voor elke klant de beste oplossing neer te zetten. Meer weten over onze partnerships?

Contact